Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Laddinfrastruktur i Västra Götaland - möjlighet att söka stöd

Laddning av elbil vid brf. Foto: Göteborg Energi

Västra Götalandsregionen (VGR) erbjuder strategiska samverkansprojekt för investering i laddinfrastruktur för tunga och lätta fordon samt ett planeringsstöd för kommuner och aktörer. Satsningen ska ge ökade möjligheter för aktörer i länet att satsa på mer hållbara transporter och därmed stå rustade inför den snabba utveckling vi ser inom transportsektorn.

Arbetet fokuserar på följande satsningar under 2021:

  • Publik kvartersladdning i områden med många hyresbostäder, tillsammans med kommuner och kommunala bolag, med syfte att ge möjligheter till nära hemmaladdning.
  • Publik laddning vid målpunkter för turism, friluftsliv, idrott mm, tillsammans med kommuner och kommunala bolag, med syfte att ge bättre förutsättningar för hållbar mobilitet för turism, näringsliv och andra destinationer.
  • Publik snabbladdning tillsammans med kommuner och kommunala bolag, längs det regionala vägnätet och i mindre städer, orter och glesbyggda områden.
  • Publik laddning vid strategiska punkter för tunga fordon med syfte att underlätta och accelerera inköp av elfordon samt tidigarelägga satsningar på ett system för tunga fordon. Ska genomföras i nära samverkan med pågående strategiska diskussioner.
  • Satsningar där VGR:s roll som föregångare stärks genom att erbjuda möjlighet till publik laddning vid exempelvis sjukhus och fortsatt elektrifiering av kollektivtrafiken där färjetrafiken står inför särskilda utmaningar.
  • Aktörer kan även söka medel för genomförande av utbyggnadsplaner av strategisk karaktär med fast belopp beroende på storlek av företag/aktör.

Vem kan söka medel av VGR?

Det finns inga begräsningar i vem som kan söka stöd. Det kan vara privata aktörer, kommuner och kommunala bolag. Däremot så finns vissa kriterier som måste uppnås och gäller för samtliga satsningsområden:

  • Stödet är inte avsett för och kommer inte ges till privata företag utan samverkan under nuvarande lagstiftning (Kommunallagen).
  • Stödet ska verka utöver och komplettera olika nationella stöd från Naturvårdsverket, Klimatklivet och Ladda hemma samt Energimyndigheten.
  • Sökanden ska inte ha påbörjat arbetet. Byggnation bör starta senast inom två till tre månader efter beviljat stöd om inget annat avtalats och slutrapporteras senast två månader efter färdigställande. Utbetalning av stöd sker efter godkänt slutrapportering för mindre projekt och strategiska planer.

Senast uppdaterad: 2021-11-12 16:34