Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En ledande kunskapsregion

Invånarnas kompetens är den viktigaste tillgången och det är hos dem som utvecklingskraften finns. Västra Götaland ska präglas av goda förutsättningar för utbildning, forskning och innovation, företagsamhet och ett internationellt konkurrenskraftigt näringsliv.

Ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande

Fler ska ha möjlighet att driva företag och företag ska kunna växa. Invånarna ska ha tillgång till en bred arbetsmarknad, där fler är anställda i växande företag. Målet är ett positivt klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande.

Det ska vi åstadkomma genom:

  • Prioritering 1: Stimulera ökat entreprenörskap
  • Prioritering 2: Skapa förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
  • Prioritering 3: Främja konkurrenskraftiga små och medelstora företag

Internationell konkurrenskraft genom kraftsamling på styrkeområden

Ett fokuserat utvecklingsarbete inom styrkeområden, med satsningar på forskning, utbildning och innovation, ska bidra till att lösa de samhällsutmaningar vi står inför. Arbetet ska drivas så att nya starka områden och ny företagsamhet kan utvecklas och näringslivet breddas. Fem områden har särskilt pekats ut; life science, hållbara transporter, hållbar stadsutveckling, grön kemi, marin miljö och marina sektorer. Andra viktiga områden är textil/mode/design, produktion, kulturella och kreativa näringar, förnybar energi, livsmedel/gröna näringar, informations- och kommunikationsteknik liksom besöksnäring. Målet är att vi ska vara världsledande på innovation inom våra styrkeområden.

Det ska vi åstadkomma genom:

  • Prioritering 4: Attrahera fler studenter och forskare och öka utbytet med omvärlden
  • Prioritering 5: Stärka våra forsknings- och innovationsmiljöers internationella konkurrenskraft
  • Prioritering 6: Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik
  • Prioritering 7: Stimulera nationella och internationella samarbeten inom forskning och innovation
  • Prioritering 8: Stärka science parks och andra samverkansmiljöer för forskning och innovation

Senast uppdaterad: 2017-03-20 10:04