Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En region för alla

Invånarna i hela Västra Götaland ska ha goda möjligheter att utvecklas genom utbildning, arbete och goda kommunikationer. Utanförskap måste brytas och sociala och ekonomiska skillnader minska. Mångfald bland invånarna är en resurs som behöver tas tillvara bättre.

Bryt utanförskap och stärk kopplingarna mellan utbildning och arbetsliv

Detta ska vi uppnå genom:

 • Prioritering 9:   Skapa sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser, mentorer
 • Prioritering 10: Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetslivet
 • Prioritering 11: Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom
 • Prioritering 12:. Lösa urbana utmaningar i de större städerna

Livslångt lärande för ökad delaktighet och konkurrenskraft

Detta ska vi åstadkomma genom:

 • Prioritering 13: Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska
 • Prioritering 14: Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering
 • Prioritering 15: Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer
 • Prioritering 16: Utveckla samordning inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov

Tillgång till kommunikation

Detta ska vi åstadkomma genom:

 • Prioritering 17: Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling
 • Prioritering 18: Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet
 • Prioritering 19. Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet
 • Prioritering 20: Utveckla en regional framtidsbild som stödjer hållbar utveckling i Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2017-03-20 10:08