Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En region som syns och engagerar

Ett samhälle som präglas av ett rikt kulturliv, möten, evenemang och nyskapande är attraktivt för både medborgare, besökare och investeringar. Västra Götaland ska vara en region som berör, påverkar och formar framtidens utveckling.

En ledande kulturregion med fokus på delaktighet

Kultur är en viktig del av vardagen. Västra Götaland ska vara en förebild när det gäller att använda kulturen som motor för nyskapande och samhällsutveckling. Målet är ett kulturliv som bidrar till aktiva och engagerade invånare i hela Västra Götaland.

Det ska vi åstadkomma genom:

  • Prioritering 27: Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland
  • Prioritering 28: Främja ungdomskultur och utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts

Ökat utbyte med omvärlden

Vi påverkas allt mer av händelser, trender och beslut i andra delar av världen. Samtidigt är kunskapen om och synen på Västra Götaland viktig för attraktionskraften. Målet är att Västra Götaland ska bli mer uppskattat och tilltalande för omvärlden.

Det ska vi åstadkomma genom:

  • Prioritering 29: Öka närvaron och påverkan nationellt och internationellt
  • Prioritering 30: Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen
  • Prioritering 31: Riva gränshinder och öka samverkan med Norge samt etablera region Oslo/Göteborg/Öresund
  • Prioritering 32: Locka investeringar och nyetableringar till Västra Götaland

Senast uppdaterad: 2017-03-20 10:14