Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

En region som tar globalt ansvar

Att ta globalt ansvar och öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle berör utvecklingen i andra delar av världen. Det bidrar också till att stärka Västra Götalands konkurrenskraft och förutsättningarna för långsiktigt hållbar utveckling.

Ett resurseffektivt samhälle med minskad klimatpåverkan

Ett samhälle som är effektivt med resurser och oberoende av fossila bränslen kräver satsningar på infrastruktur och teknikutveckling. Målet är att Västra Götaland uppfattas som en föregångare när det gäller att utveckla, införa och sprida hållbara lösningar.

Det ska vi åstadkomma genom:

  • Prioritering 21: Göra offentlig sektor i Västra Götaland ledande på utveckling av hållbara lösningar
  • Prioritering 22: Genomföra fler breda överenskommelser och initiativ för hållbar utveckling
  • Prioritering 23: Göra Västra Götaland till ett föredöme för hållbar landsbygdsutveckling och samspelet mellan stad och land
  • Prioritering 24: Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt, via affärsdriven miljöutveckling

Hållbar konsumtion som tar ansvar

Värderingar och normer måste stödja hållbara vanor och en mer hållbar konsumtion. Målet är att invånarna i Västra Götaland tar ökad hänsyn till hur deras konsumtion påverkar människor och miljö lokalt och globalt. Inköp och upphandling är viktiga verktyg för att driva ansvarsfrågor.

Det ska vi åstadkomma genom:

  • Prioritering 25: Driva frågan om resurseffektiv konsumtion och kommunicera hållbara värderingar
  • Prioritering 26: Samverka kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling

Senast uppdaterad: 2017-03-20 10:13