Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Flerspråkighet och språkutveckling i förskolan

Göteborgs universitet har i samverkan med Västra Götalandsregionen tagit fram en webbutbildning för förskolor i Västra Götaland. Fokus för utbildningen är språkutveckling genom användning av flera språk, läsning och föräldrasamverkan i mångkulturella förskolemiljöer.

Utbildningen ger kunskap om betydelsen av läsning, användande av flera språk och samverkan med vårdnadshavare för att gynna flerspråkig språkutveckling hos barn i förskolan. 

Målgrupp för utbildningen är förskolepersonal. Alla förskolor i Västra Götaland kan ta del av utbildningen som är kostnadsfri och tillgänglig till och med den 31 mars 2023.

Webbutbildningen är baserad på en flerårig kompetensutvecklingsinsats som har genomförts av Göteborgs universitet i samverkan med fem kommuner i Västra Götaland: Borås, Färgelanda, Göteborg, Skövde och Uddevalla. 

Utbildningen ingår i Kraftsamling fullföljda studier som är en av Västra Götalandsregionens fyra tvärsektoriella kraftsamlingar. Syftet med utbildningen är att bidra till att skapa en likvärdig förskola och att skapa mer jämlika förutsättningar till en hälsosam uppväxt, fullföljda studier, god hälsa och välbefinnande.

Kraftsamling fullföljda studier är en av Västra Götalandsregionens fyra tvärsektoriella kraftsamlingar och ingår i den regionala utvecklingsstrategin. En kraftsamling innebär att extra fokus läggs på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete inom ett område under fyra år, 2021–2024.

Läs mer om hur utbildningen är uppbyggd

Marie Ahlberg

Regionutvecklare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-04-29 12:15