Regional utvecklingsstrategi

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det regionala tillväxts- och utvecklingsarbetet i Västra Götaland. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar, möjligheter och utmaningar och vad vi gemensamt prioriterar att kraftsamla kring.

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 (pdf)

Regional Development Strategy for Västra Götaland 2021–2030 (pdf)

Strategin kan omfatta flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, miljö och delaktighet. Den regionala utvecklingsstrategin utgör grunden till andra program och strategier på lokal och regional nivå.  

Strategin tas fram utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i Västra Götaland. Den utarbetas i samverkan med kommuner, kommunalförbund, näringslivsorganisationer, föreningar, länsstyrelsen och andra berörda statliga myndigheter och aktörer som arbetar för Västra Götalands utveckling. 

Den regionala utvecklingsstrategin är styrande för Västra Götalandsregionens satsningar inom regional utveckling, tillsammans med den årliga budgeten. 
 

Grund i uppdrag från riksdag och regering

Strategin ska fungera vägledande och inspirerande för kommuner, företag, myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin. Tidsperiod för nästa strategi är 2021-2030, men ses över var 4:e år.