Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Remissperioden för Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 är stängd. Den pågick mellan 6 april och 30 september 2020.

Förslaget som skickades ut på remiss i april 2020 arbetades fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.

Förslaget på remiss under 2020

Förslaget skickades på remiss till cirka 200 remissinstanser som på olika sätt verkar för Västra Götalands utveckling. Det skickas bland annat till kommuner, kommunalförbunden, näringslivets organisationer, länsstyrelsen och andra myndigheter, akademi och institut, större föreningar och andra representanter för det civila samhället. En lista med samtliga remissinstanser finns i missiven.

Information om hur remissen går till finns i missiven som ingår i remisshandlingarna och som finns längst ned på sidan.

Synpunkter på remissförslaget till nästa RUS

Totalt 127 remissvar inkom mellan april-september 2020. Förslag på justeringar i strategin bereds politiskt inför regionfullmäktiges beslut om strategin i början av 2021.

Läs synpunkterna på remissförslaget till Regional utvecklingsstrategi i Västra Götaland 2021-2030

Remisshandlingar

Remissperioden är stängd. Du kan ta del av remisshandlingarna som ingick i remissen nedan.

Missiv med frågor och sändlista - för externa aktörer i Västra Götaland (pdf)

Missiv med frågor och sändlista - för Västra Götalandsregionens interna verksamheter (pdf)

Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (pdf, 5mb)

Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland (pdf)

Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin (pdf)

Bilaga 3. Så tog vi fram strategin - utgångspunkter, process och vägval (pdf)

Informationsmaterial

Vi har tagit fram en presentation om förslaget till strategin och om remissen som finns tillgänglig att använda för alla som vill det.

Presentation remiss Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (pptx, 5mb)

Kortversion presentation av remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (pptx, 1mb)

Maria Jakobsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hanna Jönsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2022-12-07 16:27