Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Think tank ska ge nya infallsvinklar i arbetet att fram en regional utvecklingsstrategi 2030

Bild på medlemmarna i Think tanken när de sitter runt ett bord i ett mötesrum. Från vänster syns: Kristina Grange, Anna Graaf, Adnan Abdul Ghani, Bo Norrman och Lars-Göran Rosengren.
En Think tank stöttar arbetet kring den nya regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030. Medlemmarna från vänster: Kristina Grange, Anna Graaf, Adnan Abdul Ghani, Bo Norrman och Lars-Göran Rosengren.

En Think tank har bildats för att stötta arbetet med att den nya regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030. Den innehåller en blandning av personer med kompetenser och bakgrund från olika områden och branscher.

För att stödja arbetet med att ta fram den kommande regionala utvecklingsstrategin, kommer think tanken (tankesmedja) att bidra till att identifiera områden av stor betydelse för Västra Götaland. Detta kan vara att se möjliga risker eller att hitta outnyttjade synergier för att bidra till att den slutgiltiga strategin blir aktuellt och relevant. Det kan ske genom att till exempel ge respons frågor och områden som kommer fram under processens gång. Att bevaka att vi har ett agilt, rörligt, tankesätt i såväl arbetet med VG2030 som i hur strategin ska tillämpas under det kommande decenniet och fram till 2030.

Några av de perspektiv som think tanken planerar att arbeta med är:

  • Omvärld - till exempel hur vi påverkas av globala händelser, kriser och konflikter
  • Industri och innovation - till exempel digitalisering och globalisering
  • Delaktighet och kultur - till exempel det som håller oss samman och skapar delaktighet i samhället
  • Klimat - till exempel naturkatastrofer, krav på energiomställning
  • Mat och hälsa - till exempel hur vi klarar livsmedelsförsörjning, förutsättningar för ett gott liv
  • Olika platsers förutsättningar - till exempel ojämlik geografi med verkliga och upplevda gränser

Medlemmarna

Think tanken är associerad till RUS-processen men arbetar självständigt och neutralt (fristående från sin organisation). Medlemmarna i think tanken deltar utifrån egna erfarenheter och nätverk. Vid behov kommer think tanken ta in ytterligare personer för kompletterande perspektiv och fördjupad diskussion.

Bo NorrmanDr Med Sci och innovationsrådgivare på Chalmers innovationskontor med en bakgrund inom framför allt Life Science leder gruppen. Han har tidigare arbetat på uppdrag från Västra Götalandsregionen, i Stockholmsregionen bland annat på Karolinska institutet, som utvecklingschef på ett biotechföretag och som marin forskare både i Bottniska Viken och i USA.  

Kristina Grange, professor i stadsbyggnadsteori, arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Chalmers, där hon leder forskargruppen Urbana och regionala omvandlingar. Hennes forskning handlar bland annat om ojämn geografisk utveckling och hur politiska processer påverkar planering

Anna Graafcivilingenjör Väg och Vatten från Chalmers och hållbarhetschef på White Arkitekter. White arbetar brett med frågor kring klimat och hållbarhet inom både arkitektur och samhällsbyggnad inklusive dess sociala sidor.  

Adnan Abdul Ghanidatoringenjör från Syrien med lång erfarenhet från arbete i Kina som hamnade i Vänersborg som flykting. Där har han i samverkan med Rädda Barnen startat projekt för att ta tillvara kunskaper hos nyanlända och dessa idéer har spritts både nationellt och internationellt.

Lars-Göran Rosengrentidigare under många år VD för Volvo technology, nu aktiv inom Lindholmen science park med frågor kring kompetensförsörjning, industriell utveckling och AI men även inom EU kring forskningsprogrammen inom Horizon 2020.


Senast uppdaterad: 2021-12-08 15:22