Ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Slylt med "Vart är vi på väg" utanför tågfönster
Fotograf: Jesper Fermgård

Västra Götalandsregionen har ett uppdrag att samla många olika aktörer och vi kan som Sveriges största region påverka mycket. Men vi är medvetna om att inte ens en stor aktör kan lösa denna uppgift ensam. Strategin blir en revidering av Västra Götaland 2020 (VG2020) och vi hoppas att den nya regionala utvecklingsstrategin blir hela Västra Götalands angelägenhet och ansvar som många i länet vill samverka om och kan stå bakom.

Från och med våren 2019 börjar det gemensamma arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi för perioden 2021-2030. Det innebär att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland.

På den här sidan kan du följa arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030. Tillsammans gör vi Västra Götaland till en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion!

Senast uppdaterad: 2019-01-14 13:08