Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hallå där Hanna och Maria! Processledare, Västra Götalandsregionen

Hanna Jönsson och Mara jakobbson är processledare för den nästa regionala utvecklingsstrategi 2021-2030
Hanna Jönsson och Maria Jakobsson, processledare för nästa regionala utvecklingsstrategi 2021-2030

Efter en intensiv vår med samtal, seminarier och dialoger i processen med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi har det nu kommit en första sammanställning över vad som kommit fram i samtalen.

Hur känns det och hur har processen gått?

- Processen drog igång ordentligt vid årsskiftet och sedan dess har våren präglats av ett väldigt stort engagemang och en vilja att vara delaktig i arbetet. Det är glädjande att så många vill bidra till en hållbar utveckling i Västra Götaland, säger Hanna Jönsson.

- Vi har precis i dagarna återkopplat till alla som deltagit och det finns nu en sammanställning att ta del av vad som kommit fram ur samtal och det blir ett första underlag till kommande fördjupningar i höst, berättar Maria Jakobsson.

Hur många samtal har genomförts och vilka har deltagit?

-  Sammanlagt har cirka 40 dialogmöten och seminarier arrangerats och över 700 personer har deltagit. Näringslivsföreträdande organisationer, kommuner, civila samhället, myndigheter, akademi och andra utvecklingsaktörer har samtalat om behov, utmaningar och målbilder för Västra Götaland 2030, säger Maria Jakobsson.

Några saker Hanna och Maria tagit fasta på är att halvtidsutvärderingen av den nuvarande strategin VG2020 tydligt pekade på att nästa strategi behöver prioriteras tydligare och att kommunernas delaktighet behöver öka.

Vad har ni gjort rent konkret för att få med fler på tåget?

- Vi har aktivt jobbat tillsammans med kommunalförbunden för att bättre involvera alla kommunerna längs vägen denna gång, bland annat genom kommunchefssamtal både på delregional och regional nivå. Hittills har det gett goda resultat och det blir ett lyft i arbetet att vi gör detta tillsammans, säger Maria, som på heltid ägnar sig åt att föra processen framåt.

- Det känns också bra att vi valt att koppla en extern referensgrupp, Think tank, till arbetet för att hjälpa oss att utmana, lyfta och vrida på omvärldsperspektiven ytterligare, inflikar Hanna.

- Som alltid i sådana här komplexa processer hade vi så klart önskat att vi kunnat involvera ännu fler och fördjupa samtalen. Det finns så mycket samlad kompetens och viktiga perspektiv att dra nytta av! Men vi har en tight tidplan och trots att Västra Götaland är ett stort territorium, har vi försökt att involvera så många av nyckelaktörerna som möjligt. Dialogarbetet fortsätter ju i höst, och vill någon lämna ytterligare synpunkter och inspel finns det möjlighet att göra det digitalt på webben, berättar Hanna.

Vilka frågor har diskuterats, finns det redan nu gemensamma nämnare?

- Det vi ser är att även om vårens samtal förts i befintliga samverkansforum som ofta är tematiska, har diskussionerna många gånger kommit att kretsa kring övergripande och gemensamma samhällsutmaningar. Och även om samtalen har syftat till att identifiera de viktigaste områdena för gemensam kraftsamling till 2030, är det tydligt att många aktörer samtidigt lyft fram behovet av nya arbetssätt och samverkansformer för hur vi ännu mer kan dra nytta av varandras roller, fördela ansvar och bidra med resurser för ett mer kraftfullt genomförande, säger Maria.

Vad händer i arbetet nu och framöver i höst?

- I höst fördjupas arbetet tillsammans med aktörerna, samtidigt som den politiska samtalen mellan kommunerna och VGR inleds. Och den 2 december på Framtid Västra Götaland (VGR:s årliga konferens för regionala utvecklingsfrågor) ligger fokus på utmaningen om hur vi får till ett mer kraftfullt genomförande av nästa strategi, avslutar Maria och Hanna.

Ta del av inspelen, länk till sammanställningen från vårens dialogsamtal

Senast uppdaterad: 2019-07-11 15:34