Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Regionfullmäktige tycker till om nästa regionala utvecklingsstrategi

Representanter från de politiska partierna sitter i en halvcirkel på scen tillsammans med moderator Charlotta Lundström.

Tisdagen den 8 oktober sammanträdde regionfullmäktige och på agendan fanns för första gången en hearing om nästa regionala utvecklingsstrategi 2021-2030. En hearing som gav regionfullmäktige möjlighet att komma in i samtalet om den regionala utvecklingsstrategin på ett tidigt stadium, innan den är färdigformulerad och föremål för beslut i RF vintern 2020.

Regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström introducerade panelsamtalet, som inte var en partidebatt, genom att berätta om varför VGR tar fram en strategi för territoriet Västra Götaland, att det görs i samarbete med kommunalförbund, näringsliv, föreningar, akademi och myndigheter och att strategin som ses över vart fjärde år ska vara vägledande för våra gemensamma instatser och kraftsamlingar i Västra Götaland.

Charlotta Lundström, enhetschef för externa relationer i VGR, var moderator och ledde panelen med partiföreträdare från S, M, L, C, KD, MP, V, SD och Demokraterna. Fokus för samtalet var på barn och unga, arbetsmarknad, klimatomställningen, infrastruktur, innovationer och näringsliv. Representanterna fick möjlighet från sitt parti att ge sin bild av vilken utveckling man vill se ska ta form i Västra Götaland fram till år 2030 och vilka frågor man särskilt ville lyfta fram och prioritera. Fullmäktiges ledamöter fick därefter begära ordet och reflektera över  vad som sagts i panelsamtalet och ge sina inspel till strategin.  

Vad gäller för beredning och beslut:
Regionfullmäktige tar beslut om ny strategi
Regionstyrelsen är ansvarig för remissen och förslag till RF
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) är beredande organ
Regionutvecklingsnämnden (RUN) är drivande politiskt organ för framtagande

Ta del av hela hearingen och vad som sades i filmspelaren på denna sida. Klippet är drygt 1 timme och 27 minuter.

Senast uppdaterad: 2019-10-24 11:10