Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Många tankar hur vi ska vässa innovationspolitken regionalt

Paneldiskussion om innovation, fr väsnter Fredrik Hörstedt, Chalmers, Helena Nilsson VGR och Sara Wallin, Almi Väst

Den regionala innovationspolitiken lockade en fullsatt publik på ett frukostseminarium på Lindholmen Science Park den 13 maj. Seminariet "Hur vässar vi den regionala innovationspolitiken?" var bara inte ett angeläget tema utan också ett tillfälle att inhämta synpunkter i arbetet med att ta fram nästa regionala utvecklingsstrategi 2030.

- Vi behöver bli duktigare att be om hjälp från forskning, offentlig upphandling och bygga kunskap i partnerskap, inledde Helena L Nilsson regionutvecklingsdirektör. Genom att möta många olika aktörer från olika områden och discipliner hoppas Västra Götalandstegionen få in många fler och nya perspektiv, idéer och förslag till nästra strategi 2030.

Kjell Håkan Närfelt, chefsstrateg på Vinnova och Christian Sandström, docent från Ratio var inbjudna för att väcka både publik och panel till eftertanke, debatt och inspiration. Panelen var en mix av offentlighet, akademi och näringsliv. Förutom Helena L Nilsson bestod den av Fredrik Hörstedt, vice rektor på Chalmers  och Sara Wallin, vd Almi Väst. 

Fokus på mindre stöd och färre hinder

Christian Sandström från Ratio lyfte innovationspolitikens betydelse för tillväxt och vad politikernas roll är för att vara en möjliggörare för innovaiton och tillväxt. Ska de fortsätta fokusera på att ge stöd eller ta bort hinder?

- Statlig och regional finansiering för att öka graden av innovation och entreprenörskap motiveras ofta med förekomsten av marknadsmisslyckanden. Politik som motiveras med sådana utgångspunkter leder ofta till felallokeringar. Det finns ett stort utbud av stöd, men färre initiativ att ta bort hinder.  Identifiera hinder, och hantera dessa konstruktivt istället var Christans uppmaning. 

Hur kan offentlig sektor bidra mer och göra rätt

Kjell Håkan Närfelt från Vinnova var inne på samma linje.  
- Innovation begränsas inte av utbud utan av efterfrågan. Hur kan offentlig sektor genom upphandling bättre bidra till innovation? Entreprenörskap är ingen egenskap, det är en metod i hur man hanterar en okänd framtid. Det är viktigt att ta nytta av den kunskap som finns utanför organisationen. Genom samskapande kan vi skapa framtiden istället för att förutse den. För att göra det behöver vi bli bättre på vår omvärldsbevakning.

- Vi behöver vidareutevckla regionens roll för innovationspolitiken och vad vi har rådighet över. Vi äger många av problemen, vi är en part och medskapare inte bara en passiv finansiär, menade Helena L Nilsson.

Stora företag behöver förnya sina kompetenser för att möta tekniska utmaningar och det främsta hindret för snabbväxande företag är tillgång till kompetent personal. Andra hinder för företagstillväxt finner vi inom olika lagar, på arbetsmarknaden med bristen på kompetent personal.

- Det måste finnas en tydlig länk mellan akademi och näringslivet. Innovationsmiljöer blir bara innovationsmiljöer om de förankras ordentligt i näringslivet och universitetens främsta roll kanske är att utbilda kompetent och entreprenöriell arbetskraft, sade Christian Sandström.

Make business, make good!

Fredrik Hörstedt, vicerektor från Chalmers var inne på att vi måste skapa bra förutsättningar för innovation, stärka vår internationella konkurrenskraft och bli bättre på att tillsammans lösa samhällsutmaningarna.

- Vi behöver ställa om oss hållbart. Teknikutveckling, kapital, kompetens, lagar och skattepolitik är olika incitament för detta. Make business, make good - det vmåste vara framtidens riktning!

- Ni gör rätt som lyssnar och tar Fredrik och Chrisitian in för en debatt. Vi kan inte fortsätta göra som vi alltid gjort, det är en risk att så många är beroende av systemet och jobbigt att ta bort saker, tyckte Sara Wallin och vände sig till Västra Götalandsregionen som leder arbetet med nästa utvecklingsstrategi i samverkan med näringsliv, akademi och et civila samhället.

Ta ansvar att driva omställningen

- Ta de viktigaste näringslivssegmenten, gör en regional paketering och använd det för att lyfta till nationellt politik och för att ta ett nationellt ansvar för att vi också ska driva omställningen i Västverige, var Fredriks medskick till nästa strategi som ska blicka mot 2030.

Vi måste kunna vara offensiva, agera långsiktigt, utmana och inte förlora oss i diskussioner om innovationssystemet. Vi gör redan mycket bra saker. Vi är en stor region med 49 kommuner med ett interntionellt och aktivt näringsliv, VGR är en stor arbetsgivare med mycket resurser, vi har tunga och viktiga universitet och högskolor men vi behöver lyfta oss ytterligare för att märkas på nationell och internationell nivå, avslutade Helena L Nilsson.

Senast uppdaterad: 2019-05-16 13:36