Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

”En stor region med olika behov och förutsättningar där alla är vinnare”

Kritstina Jonäng och Helena Holmberg, från regionutvecklingsnämnden talar med företrädarna från de fyra kommunalförbudnen vilka kraftsamlingar de vill se i Västra Götaland 2030.

Drygt 100 kommunpolitiker och kommunchefer från 35 kommuner samlades den 4 oktober i Borås för en informationsdag om våra gemensamma strategier i Västra Götaland. Kompetensförsörjning, infrastruktur, klimatet och gröna näringar och entreprenörskap lyftes alla som viktiga framtidsfrågor att kraftsamla kring när kommunerna fick tillfälle att spela in sina viktigaste medskick till arbetet med den kommande regionala utvecklingsstrategi 2021 - 2030.

Fokus under dagen låg främst på den regionala utvecklingsstrategin 2021-2030, regional och nationell infrastrukturplanering och fysisk planering. Dagen bjöd också på goda exempel på regionala satsningar där samverkan varit en nyckel för framgång.  

Låt den sociala sammanhållningen ta plats

Många framtidsfrågor var återkommande teman när kommunerna genom sina kommunalförbund fick tillfälle att sammanfatta vilka de ser som våra gemensamma framtidsfrågor i den kommande regionala utvecklingsstrategi. Men de fyra representanterna från kommunalförbunden lyfte inte enbart konkreta sakfrågor, utan  flera ville den sociala sammanhållningen ta plats i strategin. Vad är unikt för Västra Götaland och vad är gemensamt, olika geografiska förutsättningar, och inte minst låta fokus ligga på dem som strategin är till för, alla som bor och verkar i regionen.

- Det är viktigt att mötas och odla insikten om vårt ömsesidiga beroende i Västra Götaland. Det ser olika ut i regionen men vi har liknande utmaningar. Med en gemensam strategi som speglar detta kan vi skapa den genomförandekraft som krävs i framtiden. Våra relationer med Norge är viktig för oss, kartan kan inte ta slut bara för att vi kommer till en landsgräns, sade Martin Carling, förbundsordförande i Fyrbodal.

Nyckeln är goda kommunikationer - satsa för att knyta ihop länet 

Boråsregionen var inne på samma linje. De administrativa gränserna är hinder när man planerar infrastuktur och bygger samhällen:
- Omvärlden är viktig, vi behöver se bortom kommun- och regiongränser när vi pratar arbetsmarknader. Demografin och digitalisering är viktiga framtidsfrågor, liksom kompetensförsörjning. Det är viktigt att bygga social sammanhållning för ett starkt samhälle med allt det som är unikt för oss människor - etik, moral och känslor, sade Lisa Dahlberg från Boråsregionen.

- Vi har olika behov men vi måste samverka och hitta samförstånd. Infrastrukturfrågan ligger högt upp, att koppla ihop städer och länder är viktigt. Vår förmåga att ta hand om utländsk arbetskraft är en av många utmaningar att ta tag i, sade Axel Josefsson som företrädde Göteborgsregionen.

Enighet och pengar krafter för att påverka

- Högst på listan är en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik, men också kompetensförsörjning fast allt hänger ju ihop! Vi behöver också våga prioritera och ha färre mål i den nya strategin för att få tyngd och kraft i genomförandet, sade Katarina Jonsson, kommunalförbundets ordförande i Skaraborg. Hon hade tidigare pratat om egna erfarenheter när det handlar om att ro iland  stora infrastruktursatsningar och nämnde medfinansieringen för att bygga ut E20 som ett exempel på när regional enighet och pengar är förutsättningar för att få regeringen att lyssna.

Här kan du ta del av presentationerna från Informationsdagen om gemensamma strategier för Västra Götaland 4 oktober 2019

Senast uppdaterad: 2019-10-14 20:40