Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stort engagemang för förslaget på regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Publicerad:
En lapp med den handskrivna texten samverkan hänger från ett snöre fastsatt med en klädnypa.

Förslaget till nästa regionala utvecklingsstrategi har varit ute på remiss och engagemanget hos aktörer och organisationer i och omkring Västra Götaland har varit stort. När remissperioden stängde i slutet på september hade 127 svar kommit in med viktiga inspel och perspektiv på innehållet i den kommande strategin.

Svaren kommer från kommuner, kommunalförbund, civilsamhällets organisationer, näringslivsföreträdande organisationer, akademi/forskning, myndigheter och grannregioner. Många av svaren har inneburit ett stort arbete från organisationernas sida och vi är glada för det engagemang och intresse som har visats för den kommande strategin. Svaren som har kommit in är inte bara viktiga för strategins innehåll utan också som stöd för genomförandet av strategin.

Nästa steg

Just nu läser vi igenom alla remissvar och tar hand om innehållet i dem. När vi har gått igenom remissvaren kommer strategin att gå vidare till politisk beredning i beredningen för hållbar utveckling (BHU). BHU är en gemensam beredning mellan Västra Götalandsregionen och kommunalförbunden i Västra Götaland. Detta sker under november/december. Strategin kommer sedan att gå vidare till regionstyrelsen och regionfullmäktige för beslut i början av 2021.

Ta del av förslaget på regional utvecklingsstrategi

Det är en regional utvecklingsstrategi

Publicerad: