Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Synpunkter på remissförslaget till nästa regionala utvecklingsstrategi

Den kommande regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021-2030 skickades ut på bred remiss till cirka 200 organisationer i april. Totalt kom det in 127 remissvar som har sammanställts och analyserats. Förslag på justeringar i strategin bereds nu politiskt inför regionfullmäktiges beslut om strategin i början av 2021.

Läs synpunkterna på remissförslaget 

I stort sett alla remissvar ställer sig bakom strategin på övergripande nivå. Flera anser att strategin har hög relevans och instämmer i de utmaningar, långsiktiga prioriteringar och kraftsamlingar som lyfts fram. De flesta är också generellt positiva till de vägledande principerna.

Även om de flesta instämmer med strategin överlag, finns i alla remissvar olika förslag på förbättringar och ändringar. De förbättringsförslag och synpunkter som inkommit presenteras i en sammanställning:

Översikt remissvar för Regional utvecklingsstrategi i Västra Götaland 2021-2030

Läs mer

Hållbarhetsbedömning av remissversionen av nästa RUS

FAQ: Synpunkter på remissförslaget till ny utvecklingsstrategi

Översikt - ändringar i remissförslaget


Senast uppdaterad: 2020-12-16 16:21