Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Tillståndet i Västra Götaland lockade många- avstamp för regional utvecklingsstrategi 2030

Drygt ett hundratal aktörer inom offentlig och privat sektor samlades den 22 januari på Världskulturmuseet för att delta på kunskapskonferensen ”Västra Götaland 2030- vart är vi på väg?” Konferensen var avstamp för Västra Götalands nya regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 och kommande dialoger om mål och prioriteringar för Västra Götaland 2030.

Klara integrationen, värna klimatet och säkra kompetensförsörjningen

Publiken fick en nulägesbild över tillståndet i Västra Götaland, med utgångspunkt i den färska regionrapporten ”Vår bästa tid är nu”. Bland annat fick de veta att det skett en 80 procent ökning av kollektivtrafik de senaste åren. Däremot finns det fortfarande stora brister i järnvägen. Det råder stor arbetskraftsbrist i Västra Götaland vilket är ett stort strukturellt problem, fler högutbildade flyttar till Västra Götaland än flyttar ut. Korttidsarbetslösheten minskar men långtidsarbetslösheten ligger kvar på samma nivå. Det är också stor skillnad på sysselsättningsgrad mellan olika kommuner i Västra Götaland. Megatrenderna som klimat, migration, etc. har också betydelse för samhällsutvecklingen.

- Vi behöver klara integrationen och arbeta än mer med kompetensförsörjning. Utifrån vår vison om det goda livet ska vi bli bättre på att sätta människan i centrum, ha ett stort fokus på barn och unga, ha en väl utbyggd samhällsservice i hela länet och få ännu fler i högre utbildning. Titta bara på Oslo/Akershus som har Europas högsta utbildningsnivå, säger Tomas Ekberg, en av flera analytiker från Västra Götalandsregionen som tog plats på scenen.

Ta ungas delaktighet på allvar

En panel fick  reflektera över vad de fått höra: Susanne Korduner, kommunchef, Färgelanda kommun, Mats Jägstam, vicerektor för samverkan på Högskolan i Skövde, Håkan Ahlström, stadsdirektör Mölndals stad, Stefan Gustavsson, ansvarig näringspolitik, Västsvenska Handelskammaren, Hana Jamali, regionchef Väst, Fryshuset, Lotta Johansson, verksamhetschef, Navet och Helena L Nilsson, regionutvecklingsdirektör, Västra Götalandsregionen. Samtalet kretsade kring arbetet framåt, strategin får inte bli en hyllvärmare, målkonflikter måste hanteras och ungas delaktighet tas på allvar, men också en del reflektioner på regionrapporten. Stefan Gustavsson efterfrågar ett större fokus på näringslivet:

- Vad händer om Volvo flyttar sin verksamhet till Stockholm?

- Hur tar vi hand om dynamiken inom företagslivet? Både små och stora företag är avgörande för att vår region ska växa och vi behöver attrahera fler företag till oss. Det kan göras ännu mer i relation till det offentliga. Hur kan vi jobba mer effektivt med partnerskap till exempel? Kontrar Helena Nilsson.

Panelen varöverens om att de ungas perspektiv måste få större utrymme i processen med den nya regionutvecklingsstrategin.

-Släpp in de unga i dialogen innan vi har färdiga beslut att diskutera, tycker Susanne Korduner.

- Hur snappar vi upp snabba förändringar? Ungdomarna vill rädda planeten, ha fokus på social hållbarhet. Prata med unga, testa omvänt mentorskap och referensgrupper, föreslår Hana Jamali.

Öppen och innovativ process framåt

En av regionrapportens rekommendationer handlar om att vi måste agera som en gemensam region. I panelen hördes röster om att de fyra delregionerna i länet måste få vara unika, men att de har olika förutsättningar.

- Där finns mer att göra. Vi satsar på innovations- och utbildningssystemet, men då behöver vi göra det i hela regionen, tycker Mats Jägstam vicerektor Högskolan i Skövde.

- Processen framåt ska präglas av öppenhet. Nya idéer ska välkomnas. Kommuner, lärosäten, föreningar, företag och myndigheters initiativ ska tas tillvara, poängterar Kristina Jonäng. 

Senast uppdaterad: 2019-01-25 12:04