Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remiss regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030

Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 är ute på remiss mellan 6 april och 30 september 2020. Förslaget innehåller mål och prioriteringar för Västra Götaland fram till 2030 och ska från och med 2021 ersätta den befintliga regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2020.

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 med representanter för kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera. Inspelen från dialogerna har varit ett viktigt underlag för remissutgåvan, tillsammans med kunskapsunderlag om tillståndet i och utvecklingen av Västra Götaland samt lärdomar från nuvarande strategi.

Förslaget skickas på remiss till cirka 200 remissinstanser som på olika sätt verkar för Västra Götalands utveckling. Det skickas bland annat till kommuner, kommunalförbunden, näringslivets organisationer, länsstyrelsen och andra myndigheter, akademi och institut, större föreningar och andra representanter för det civila samhället. En lista med samtliga remissinstanser finns i missiven.

Information om hur remissen går till finns i missiven som ingår i remisshandlingarna och som finns på denna sida.

Remisshandlingar

Har du problem med att ladda ner handlingarna så hör av dig till Maria Jakobsson, du hittar hennes kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

Missiv med frågor och sändlista - för externa aktörer i Västra Götaland (pdf)

Missiv med frågor och sändlista - för Västra Götalandsregionens interna verksamheter (pdf)

Remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (pdf, 5mb)

Bilaga 1. Förutsättningar för hållbar utveckling i Västra Götaland (pdf)

Bilaga 2. Strategisk inriktning för uppföljning och utvärdering av den regionala utvecklingsstrategin (pdf)

Bilaga 3. Så tog vi fram strategin - utgångspunkter, process och vägval (pdf)

Informationsmaterial

Vi har tagit fram en presentation om förslaget till strategin och om remissen som finns tillgänglig att använda för alla som vill det.

Presentation remiss Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (pptx, 5mb)

Kortversion presentation av remissversion Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 (pptx, 1mb)

Webbinarium om förslaget 7 maj

Västra Götalandsregionen bjöd tillsammans med Reväst in till ett webbinarium om remissen 7 maj.

Ta del av webbinariet i efterhand här

Har du frågor om remissen?

Vid frågor om remissen kontakta Maria Jakobsson och Hanna Jönsson, processledare för framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Maria Jakobsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hanna Jönsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-05-08 08:52