Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Remissförfarande för nästa regionala utvecklingsstrategi

Just nu pågår arbetet med att ta fram den kommande regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland. Syftet med strategin är att peka ut riktningen för gemensamma insatser för Västra Götalands utveckling fram till 2030. Framtagandet av strategin sker under 2019 och 2020.

Under 2019 har innehållet i den regionala utvecklingsstrategin arbetats fram i samverkan med kommuner, kommunalförbund, näringsliv, det civila samhället, myndigheter och akademi. Över 900 personer, från både tjänstepersonnivå och politisk nivå, har bidragit med inspel om behov, utmaningar och målbilder för hur Västra Götaland ska se ut år 2030. Inspelen tillsammans med kunskapsunderlag om Västra Götalands utveckling och lärdomar från vår befintliga strategi utgör grunden för remissutgåvan av nästa regionala utvecklingsstrategi.

Under 2020 går vi in i nästa fas där strategin går ut på remiss till myndigheter, lärosäten, organisationer och föreningar i civilsamhället, näringslivsaktörer i Västra Götaland, samtliga 49 kommuner och 4 kommunalförbund och till andra regioner.

Den regionala utvecklingsstrategin går ut på remiss första veckan i april 2020. Remisstiden pågår fram till 13 augusti 2020.

Remissvaren bereds av Västra Götalandsregionen under hösten 2020 och beslut om strategin tas på regionfullmäktiges första möte 2021. Beredningen för hållbar utveckling är det ansvariga politiskt beredande organet.

Senast uppdaterad: 2020-03-30 11:17