Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så tar vi fram strategin tillsammans

Illustration som visar planeringen för framtagning av RUSen 2019-2020. Våren 2019: nulägesbild, analys, utmaningar och fortsättningar + kunskapskonferens. Samtal om utmaningar, målbilder och inriktning. Hösten 2019: Formulera förslag och konsultation. Inledning av samtal med politik VGR och kommuner. Fördjupningsdagar och Framtid Västra Götaland anordnas. Våren 2020: Remiss och bearbeta synpunkter. Hösten 2020: Beslut i komunfullmäktige och Framtid VG 2020 anordnas.

Arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi som ska börja gälla 2021 startade vid årsskiftet 2018/2019. Den ska ersätta den nuvarande strategin Västra Götaland 2020 (VG2020) och ange i vilken riktning Västra Götaland ska utvecklas till 2030. Under 2019 genomfördes samtal mellan kommuner, kommunalförbund, näringslivets aktörer, akademin, myndigheter, det civila samhället och VGR för att samla in synpunkter, kunskap och erfarenheter.

Hur samtalsfasen genomfördes och med vilka

Samtalen har till stor del förts i befintliga samverkansforum och pågående processer som Klimat2030, strukturbildsarbetet (fysisk planering), Kraftsamling fullföljda studier, nya kulturstrategin, kompetensråd, samråd med civilsamhället med flera. Vi har valt att använda oss av befintliga nätverk och forum för att inte bygga upp nya eller parallella strukturer.

Vid sidan av dialogerna och underlaget från dessa tillfällen har strategiförslaget också arbetas fram med utgångspunkt från olika analys- och kunskapsunderlag, befintliga strategier och mål samt det arbete Think Tanken, som är en extern referensgrupp, bidragit med. 

Vi har en ambition att öka delaktighet och arbeta tillsammans med kommunerna i större grad än vi gjort tidigare i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin. I de fyra delregionerna samlade kommunalförbunden kommuncheferna i Västra Götaland för samtal om mål och långsiktiga prioriteringar för Västra Götalands och 2019 är skommunchefsdag hade regional utvecklingsstrategi på agendan. Den kommande strategin är även en prioriterad samverkansfråga mellan länsstyrelsen och VGR. Den har också diskuterats på till exempel VD-nätverket för våra science parks respektive rektorsnätverket. För de som arbetar med näringslivs- och innovationsfrågor har tre seminarier arrangerats för att inspirera och utmana perspektiven framåt.

Samtalen under våren 2019 handlade främst om inom vilka områden vi är framgångsrika i dag, vilka utmaningar vi har framför oss och vad vi gemensamt behöver kraftsamla kring för att Västra Götaland ska vara en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion 2030. 

Sammanlagt har cirka 40 samtal och seminarier arrangerats och över 700 personer har deltagit. Näringslivsföreträdande organisationer, kommuner, civila samhället, myndigheter, akademi och andra utvecklingsaktörer har samtalat om behov, utmaningar och målbilder för Västra Götaland 2030.

Vad händer framåt

Läs om den fortsatta processen och remissförfarandet

Senast uppdaterad: 2020-07-09 15:46