Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

BHU Informationsdag gemensamma strategier i Borås 4 oktober

Drygt 100 kommunpolitiker och kommunchefer från 35 kommuner samlades i Borås kongresshall för en informationsdag och samtal om gemensamma strategier för Västra Götaland. Fokus låg främst på arbetet med nästa regionala utvecklingsstrategi 2030, infrastrukturplaneringen och regional fysisk planering.

Informationsdag om gemensamma strategier för Västra Götaland, presentation 

Lämna dina synpunkter på informationsdagen 4 oktober 2019

Ge dina reflektioner och synpunkter på ny regional utvecklingsstrategi

Program

10:00 Välkomna!
Introduktion till dagen och om samarbetet inom beredningen för hållbar utveckling (BHU).
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande VGR, och Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad

10:15 Våra samverkansformer i regionala utvecklingsfrågor
Utvecklingen i Västra Götaland över tid och samarbetet mellan kommunerna och regionen.
Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden VGR

10:35 Exempel på förändringar som möjliggjorts tack vare vårt gemensamma arbete

  • Kraftsamling fullföljda studier och projektet Plug Innan
    Sofia Reimer Göteborgsregionen
  • Ett enat Bohuslän – samverkan kring utveckling av besöksnäringen
    Marie Linde, Turistrådet Västsverige och Miguel Odhner, Kungälvs kommun
  • Strategisk forskningssamverkan mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås, exemplet Roboten Pepper
    Veronica Malm Högskolan i Borås

11:00 Reflektion och samtal

11:15 Bensträckare

11:30 Vad står Västra Götaland inför?
Megatrender och utmaningar för ett Västra Götaland i framkant.
Tomas Ekberg, samhällsanalys VGR

11:50 Kommande regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
Information om framtagandet av den kommande regionala utvecklingsstrategin samt reflektion från de politiska samtal som varit under hösten.
Kristina Jonäng och Helena Holmberg, regionutvecklingsnämnden VGR, Katarina Jonsson, Skaraborgs kommunalförbund, Martin Carling, Fyrbodals kommunalförbund, Axel Josefson, Göteborgsregionens kommunalförbund, Lisa Dahlberg, Boråsregionen samt Maria Jakobsson, processledare VGR

12:30 Lunch

Infrastrukturplanering och regional fysisk planering

13:30 Ansvarsfördelning inom infrastrukturplanering
Genomgång av uppdrag och ansvarsområden på regional och nationell nivå.
Maria Zachariadis, enhetschef för strategisk planering på Region Väst, Trafikverket, och Ulrika Bokeberg, kollektivtrafik- och infrastrukturchef VGR

13:55 Infrastrukturplanering i samverkan - framgångsfaktor för Västra Götaland
Goda exempel på samverkan inom infrastrukturområdet där enighet och gemensamma beslut varit avgörande för genomförandekraften.
Kristina Jonäng, ordförande i regionutvecklingsnämnden VGR och Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde och förbundsordförande Skaraborgs kommunalförbund

14:10 Västra Götalandsregionens prioriteringar inom transportinfrastruktur
En översiktlig genomgång av Västra Götalandsregionens prioriterade funktioner för transportsystemet och vilka de prioriterade infrastrukturbehoven är inom nationell plan.
Max Falk, infrastruktur VGR

14:30 Kaffepaus

14:45 Regional fysisk planering – strukturbildsprocess
Information om processen och värdet av samverkan.
Martin Carling, Dals-Eds kommun och Fyrbodals kommunalförbund, Annette Carlson, Borås kommun och Sjuhärads kommunalförbund samt Martin Elofsson och Anita Rynvall Mårtensson, infrastruktur VGR

15:30 Västra Götalandsregionens arbete i samverkan för regional transportinfrastrukturplan
Framtagande och genomförande av regional transportinfrastrukturplan. En översiktlig beskrivning av processen med fokus på samverkan med kommunalförbund/kommun.
Georgia Larsson, infrastruktur VGR

15:50 Sammanfattande ord och avslut
Johnny Magnusson, regionstyrelsens ordförande VGR, och Axel Josefson, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad

Maria Jakobsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Hanna Jönsson

Processledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-10-10 15:46