Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Dialogdagar om nästa steg i strategiarbetet

I september anordnades två fördjupningsdagar, en i Göteborg och en i Trollhättan, där vi tog nästa steg i arbetet med att ta fram en gemensam regional utvecklingsstrategi.

Under våren genomfördes 40 olika dialogtillfällen och fler än 600 personer inom kommun, näringsliv, myndigheter och det civila samhället bidrog med sin kunskap och kloka inspel. Efter en sommar av analys och sammanställning av dialogresultaten fortatte vårt gemensamma arbete med strategin i september i form av två fördjupningsdagar. 

Vi samlades för samtal över aktörsgränserna för att vidareutvecklade och konkretiserade de områden med behov av kraftsamling som lyfts fram under våren inspel. Vi vände och vred på områdena utifrån en rad olika perspektiv och testade bland annat hur de står sig mot den utveckling vi ser att Västra Götaland behöver ha år 2040/2050?

Resultatet av inspelen från fördjupningsdagarna tas om hand i det fortsatta arbetet med att vidareutveckla och konkretisera innehållet i den regionala utvecklingsstrategin. 

Presentationsmaterial från dagarna

Ta del av samtalsunderlag som användes som utgångspunkt för fördjupningsdagarna och det presentationsmaterial som visades under dagarna. 

Fördjupningsdagarna presentationsmaterial.pdf

Samtalsunderlag inför fördjupningsdag om Regional utvecklingsstrategi 2021-2030

För mer information och frågor kontakta processledarna för framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin. 

Två artiklar:

Läs mer om fördjupningsdagen i Göteborg här

Läs mer om fördjupningsdagen i Trollhättan här

Nästa steg i processen

Den 2 december anordnas konferensen Framtid Västra Götaland - Ledarskap och samverkan i en tid av omställning, som är en del av strategiarbetet. På konferensen lyfter vi ledarskap och samverkan i en tid av omställning. Hur kan vi med våra olika styrkor, perspektiv och förutsättningar skapa en hållbar utveckling? Och hur kan ett modigt, gemensamt ledarskap ta oss dit?

Läs mer och anmäl dig till konferensen här

Remiss skickas ut under våren

I mars 2020 kommer förslaget på regional utvecklingsstrategin att skickas ut på remiss och då har flera organisationer möjlighet att tycka till och komma med inspel. Beslut om strategin tas i regionfullmäktige i slutet av 2020.

Senast uppdaterad: 2019-11-05 11:07