Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Fördjupningsdagar 19 och 23 september

Föreläsningssal fullt med människor som sitter runt små bord och lyssnar. Längst bort i bilden står två personer och håller ett föredrag på en upphöjd scen.
Fotograf: Foto Paul Björkman

Nu fortsätter vår gemensamma resa mot Västra Götaland 2030. I september anordnas två fördjupningsdagar, då tar vi nästa steg i arbetet med att ta fram en gemensam regional utvecklingsstrategi 2021-2030!

Under våren har 40 olika dialogtillfällen genomförts och fler än 600 personer inom kommun, näringsliv, myndigheter och det civila samhället har bidragit med sin kunskap och kloka inspel. Efter en sommar av analys och sammanställning av dialogresultaten fortsätter vårt gemensamma arbete med strategin i september i form av två fördjupningsdagar. Under fördjupningsdagarna samlas sektorer och branscher i blandade aktörssamtal som skär på tvären för att ge en större helhet.

Innehåll

På fördjupningsdagarna tar vi nästa steg genom att i samtal över aktörsgränserna vidareutveckla och konkretisera de områden med behov av kraftsamling som lyfts fram. Vi vänder och vrider på de områden som har utkristalliserats utifrån en rad olika perspektiv och vår samlade kunskap och testar hur de håller utifrån olika perspektiv och hur de står sig mot den utveckling vi ser att Västra Götaland behöver ha 2040/2050?

Program

08:00-09:00 Registrering och mingel med kaffe/fralla

09:00-10:00 Regionutvecklingsdirektör Helena L Nilsson hälsar välkommen
Processledarna Maria Jakobsson och Hanna Jönsson berättar om arbetet med den nya strategin och utfallet från vårens samtal och dialoger. Moderator Emelie Widarsson introducerar dagens upplägg.

10:00-12:00 Dialogpass 1: Fördjupning inom områden med behov av kraftsamling utifrån olika aktörsgruppers perspektiv.

11:50-12:45 Lunch

12:45-14:15 Dialogpass 1 fortsätter

14:15-15:45 Dialogpass 2: Fördjupning inom respektive område utifrån perspektiven internationellt, framtid, regional rådighet och olika platsers förutsättningar.

15:45-16:00 Sammanfattning och avslutande reflektion från några nyckelaktörer

Du som deltar kommer få ett underlag ungefär en vecka innan fördjupningsdagen som vi ber dig läsa in dig på för att förbereda dig inför dagen.

Tid och plats

Båda dagarna har samma upplägg, du väljer själv vilken ort och datum du vill närvara på.

19 september, kl. 9-16, Folkets Hus i Göteborg
23 september, kl. 9-16, Innovatum i Trollhättan

För att fånga in en bredd av perspektiv och kunskap önskar vi deltagande från organisationer inom kommun, akademi, näringsliv och civilsamhälle som arbetar för Västra Götalands utveckling. Inbjudan är personlig.

Senast uppdaterad: 2019-08-29 08:39