Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

VG2020 – genomförande, uppföljning och rekommendationer

En halvtidsutvärdering som belyser framtagandet, genomförandet och måluppfyllelsenav  VG2020 gjordes 2017. En slutsats är att aktörer i länet behöver hitta bättre former för samverkan så att i synnerhet kommunerna ser din del i det regionala utvecklingsarbetet och känner ägandeskap för VG2020.

Västra Götalandsregionen har ansvar att ta fram, genomföra och följa upp Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland, VG2020. Även kommunalförbunden och Business Region Göteborg (BRG) har ett särskilt ansvar i genomförandet och tar fram delregionala genomförandeplaner där de har möjlighet att rikta resurser mot specifika områden.

Samverkan grunden till framgång

Samverkan sker genom formella och informella nätverk och partnerskap (Västra Götalandsregionen tillsammans med bland annat kommuner, lärosäten, företagsorganisationer och civilsamhälle).

Ett framgångsrikt genomförande kräver att alla aktörer i Västra Götaland arbetar mot målen. Det kräver samverkan och koordinering av lokala, regionala, nationella och internationella resurser.

Ett arbete har inletts för att förbättra formerna  för samverkan. VGR och kommunalförbunden kommer bland annat att bjuda in till träffar med aktörer i länet.

Styrning och prioritering

Styrning och prioriteringar sker genom beredningen för hållbar utveckling (BHU) där Västra Götalandsregionens folkvalda politiker, inom det regionala utvecklingsområdet, sitter tillsammans med kommunala företrädare.

Koordinering av resurser sker genom handlingsprogram och genomförandeplaner.

Beredningen för hållbar utveckling

Utvärdering

BHU har det formella ansvaret för genomförande av VG2020. BHU har därmed också ansvar att genomförandet följs upp och utvärderas.

En halvtidsutvärdering genomfördes under 2017. Utvärderingsrapporten belyser framtagandet, genomförandet och måluppfyllelsen. Utvärderarnas slutsatser kommer att användas som en del i processen för att kraftsamla återstående år och även inleda ett arbete för kommande strategiperiod.

En beskrivning av hur genomförandet utvecklas med rekommendationer för det framtida arbetet tas fram varje år.

Om halvtidsutvärdering VG2020

Rapporten "På väg mot VG? – En halvtidsutvärdering av strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020".

Sammanfattning av halvtidsutvärderingen av VG2020

Årlig återrapportering

Det sker även en årlig återrapportering till BHU av genomförandet. Västra Götalandsregionen sammanställer då inom vilka VG2020-områden som Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och BRG satsat sina pengar.

2019 års återrapportering

2018 års återrapportering

2017 års återrapportering

2016 års återrapportering

2015 års återrapportering

2014 års återrapportering

Rekommendationer

En beskrivning av hur genomförandet utvecklas med rekommendationer för det framtida arbetet tas fram varje år.

Beredningen för hållbar utveckling (BHU), regionala beslutsfattare och kommuner har tillsammans identifierat fem områden i VG2020 där vi behöver lägga särskilt fokus på en samverkan mellan olika aktörer för att nå framgång. Dessa områden pekades ut redan 2015 och är de prioriterade områden för kraftsamling som BHU ställt sig bakom ska gälla återstående strategiperiod.

  • Satsning på västsvenska styrkeområden med internationell lyskraft 
  • Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi 
  • Insatser för att öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning
  • Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden
  • Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov

Lisa Lundin

TRegionutvecklare och processledare VG2020
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Monica Emanuelsson

Regionutvecklare och analytiker
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-05-12 10:48