Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nästa regionala utvecklingsstrategi 2021-2030

Det gemensamma arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 är i full gång. Det innebär att vi genomför flera samtal under våren 2019 och samlar in kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara vägledande och peka på riktningen för våra gemensamma insatser och kraftsamlingar för Västra Götaland 2030. Den ska innehålla övergripande inriktningsmål för Västra Götaland, beskriva det regionala utvecklingsarbetet, peka ut en handfull gemensamma prioriteringar och vara ett underlag för ett konkret och kraftfullt genomförande. Strategin ska gälla 2021-2030, men ses över var fjärde år. Beslutet om nästa regionala utvecklingsstrategi tas av regionfullmäktige höstern 2020.

Senast uppdaterad: 2019-06-11 15:24