Samtal Västra Götaland 2030

Nu är det gemensamma arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 igång. Det innebär att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland. På den här sidan kan du följa arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara vägledande och peka på riktningen för våra gemensamma insatser och kraftsamlingar för Västra Götaland 2030. Den kommande regionala utvecklingsstrategin ska

  • Innehålla övergripande inriktningsmål för Västra Götaland
  • Beskriva bredden i det regionala utvecklingsarbetet
  • Peka ut en handfull gemensamma prioriteringar
  • Tidperiod 2021-2030, men ses över var 4:e år
  • Vara ett underlag för ett konkret och kraftfullt genomförande

Samtal

En förutsättning för arbetet med att ta fram en ny RUS är att aktörerna gemensamt samtalar om utmaningar mål och prioriteringar för Västra Götaland 2030. 

Planerade samtal

Tillsammans gör vi Västra Götaland till en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion!

Material från konferensen Västra Götaland 2030 - vart är vi på väg?

Vill du få tillgång till materialet från konferensen 22 januari som powerpoint-presentation eller filmen som visades om ungdomars engagemang kan du kontakta någon av processledarna.

Presentation processen med regionutvecklingsstrategin 2030.pdf

Presentation av regionrapporten Vår bästa tid är nu?.pdf

Maria Jakobsson

Processledare
Telefonnummer

Hanna Jönsson

Processledare
Telefonnummer

Bo Norrman

Processledare Think Tank
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-11 12:45