Samtal Västra Götaland 2030

Nu är det gemensamma arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 igång. Det innebär att samla kunskap och erfarenheter från kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland. På den här sidan kan du följa arbetet med den regionala utvecklingsstrategin Västra Götaland 2030.

Den regionala utvecklingsstrategin ska vara vägledande och peka på riktningen för våra gemensamma insatser och kraftsamlingar för Västra Götaland 2030. Den kommande regionala utvecklingsstrategin ska

  • Innehålla övergripande inriktningsmål för Västra Götaland
  • Beskriva bredden i det regionala utvecklingsarbetet
  • Peka ut en handfull gemensamma prioriteringar
  • Tidperiod 2021-2030, men ses över var 4:e år
  • Vara ett underlag för ett konkret och kraftfullt genomförande
Senast uppdaterad: 2019-04-12 09:25