För vem?

Strategin är övergripande och pekar ut gemensamma långsiktiga prioriteringar för Västra Götalands utveckling.

Den riktar sig till organisationer och personer som på olika sätt arbetar med regional utveckling i Västra Götaland. Strategin ska fungera vägledande inför gemensamma insatser och kraftsamlingar för Västra Götalands utveckling. 

  • Kommuner och kommunalförbund
  • Näringslivsorganisationer och företag
  • Universitet och högskolor
  • Civilsamhället
  • Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter
Senast uppdaterad: 2019-02-11 10:17