Så går samtalen till

Framtagande av regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Våren 2019 - Nulägesbild: Analys, utmaningar och förutsättningar. Samtal om målbilder, inriktning och prioriteringar. Hösten 2019 - formulering och förslag. Våren 2020 - Remiss och bearbetning av synpunkter. Hösten 2020 - beslut i regionfullmäktige.

Arbetsprocessen innebär att kommuner, näringslivets aktörer och det civila samhället i Västra Götaland bjuds in till samtal om utmaningar, mål och prioriteringar för Västra Götaland 2030. Syftet med samråd och dialoger är att identifiera gemensamma ambitioner och prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.

Under vår och höst 2019 kommer det att vara en aktiv samtalsfas med aktörer i Västra Götaland. I början av 2020 sker ett brett remissförfarande då flera organisationer har möjlighet att bidra med inspel. Beslut om strategin tas i regionfullmäktige hösten 2020.

Strategin ska vara vägledande för våra gemensamma insatser och kraftsamlingar för Västra Götaland 2030.  Den har fokus på de områden där lokal och regional samverkan behövs och där utmaningarnas karaktär är sådana att de behöver vara flera aktörer som samverkar för att lösa dem.

Planerade samtal

Senast uppdaterad: 2019-02-11 10:18