Planerade samtal

Samtal pågår under våren och hösten 2019. I början av 2020 sker ett remissförfarande och beslut tas i regionfullmäktige hösten 2020.

Flera samtalstillfällen kommer att genomföras under våren inom olika områden och teman.

Listan över planerade samtal uppdateras löpande.

Planerade samtal våren 2019

22/2 Kommuncheferna i Fyrbodal

22/2 Direktionen för Boråsregionens (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

26/2 Framtidsseminarium på konferensen Fullföljda studier

28/2 Sociala ekonomins råd (företrädare för civila samhället)
Information om social ekonomi

1/3 Kommuncheferna i Göteborgsregionen

1/3 MR-samråden (företrädare för civila samhället)
Information om MR-samråden

5/3 Strukturbildsgruppen

15/3 Kommuncheferna i Sjuhärad

28/3 Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

29/3 Kommuncheferna i Skaraborg

29/3 Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

3/5 Kommunchefsdagen

9/5 Direktionen för Fyrbodals kommunalförbund (presentation av Regionrapporten Vår bästa tid är nu?)

Har du frågor kring samtalen är du välkommen att kontakta någon av processledarna.

Maria Jakobsson

Processledare
Telefonnummer

Hanna Jönsson

Processledare
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-02-14 16:08