Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Så utformar vi strategin tillsammans

Framtagande av regional utvecklingsstrategi 2021-2030. Våren 2019: nulägesbild, analys, utmaningar och förutsättningar. Samtal om målbilder, inriktning och prioriteringar. Hösten 2019: Formulera förslag. Våren 2020: Remiss och bearbeta synpunkter. Hösten 2020: Beslut i regionfullmäktige.

Arbetet med att utforma nästa regionala utvecklingsstrategi som ska börja gälla 2021 drog igång vid årsskiftet 2018/2019. Den ska ersätta Västra Götaland 2020 (VG 2020) och ange i vilken riktning Västra Götaland ska utvecklas till 2030. Under våren 2019 pågår en första samtalsfas mellan kommuner, kommunalförbund, näringslivets aktörer, akademin, myndigheter, det civila samhället och VGR för att samla in synpunkter, kunskap och erfarenheter.

Samtalsfas

Samtalen förs till stor del i befintliga samverkansforum och pågående processer som Klimat2030, strukturbildsarbetet (fysisk planering), Fullföljda studier, nya kulturstrategin, kompetensråd, samråd med civilsamhället med flera. I de fyra delregionerna samlar kommunalförbunden kommuncheferna i Västra Götaland för samtal och årets kommunchefsdag 3 maj 2019 har regional utvecklingsstrategi på agendan. Den kommande strategin är även en prioriterad samverkansfråga mellan regionledning och länsledningen. Den diskuteras också på till exempel VD-nätverket för våra science parks respektive rektors-nätverket.

För dig som inte har möjlighet att delta vid dessa samtalstillfällen går det även att lämna in synpunkter digitalt.

Lämna dina synpunkter

Vad sker framåt

Vårens samtal handlar främst om inom vilka områden vi är framgångsrika i dag, vilka utmaningar vi har framför oss och vad vi gemensamt behöver kraftsamla kring för att Västra Götaland ska vara en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion 2030.

Under hösten 2019 sker politiska samtal på kommunal och regional nivå. På Framtid Västra Götaland i december 2019 kommer 500 personer att mötas för att samtala om hur vi får ett kraftfullt gemensamt genomförande för den kommande strategin som ersätter VG2020. 

I början av 2020 går ett utkast av strategin ut på remiss, då flera organisationer har möjlighet att bidra med inspel. Beslut om strategin tas i regionfullmäktige hösten 2020.

Strategin ska vara vägledande för våra gemensamma insatser och kraftsamlingar för Västra Götaland 2030.  Den har fokus på de områden där lokal och regional samverkan behövs och där utmaningarnas karaktär är sådana att flera aktörer behöver samverka för att lösa dem.

Senast uppdaterad: 2019-05-02 14:49