Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Vårt regionala utvecklingsuppdrag

Västra Götalandsregionens (VGR) ansvar för den regionala utvecklingen i Västra Götaland är ett statligt uppdrag beslutat av riksdagen. Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet.

I praktiken innebär uppdraget för VGR att vi ska bidra till att skapa goda förutsättningar för näringsliv och jobb genom satsningar på entreprenörskap, innovation och kompetensförsörjning. Vi höjer Västra Götalands attraktivitet och tillgänglighet genom att utveckla kollektivtrafiken och infrastrukturen. Genom Sveriges största regionala kulturbudget gör vi det möjligt för fler ta del av och att utöva kultur.

VGR är föregångare och vi använder vår verksamhet för att driva på klimatomställning, innovation och social hållbarhet. Vi verkar för bättre folkhälsa och att alla får sina mänskliga rättigheter tillgodosedda på jämlika villkor, utan att diskrimineras. Vi är en möjliggörare och en aktiv partner.

VGR:s arbete sker i nära samarbete med akademi, näringsliv, offentliga aktörer och civilsamhälle - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. VGR bidrar till ett långsiktigt hållbart samhälle där hänsyn tas till ekonomi, miljö och social utveckling.

Vi bidrar kort och gott till att göra det goda livet tillgängligt för fler.

Om regional utveckling på regeringens webbplats


Senast uppdaterad: 2023-01-13 09:38