Bidrag till regionutvecklingsprojekt

Regionutvecklingsnämnden kan stödja nytänkande projekt för tillväxt och utveckling inom området regional utveckling.

Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd kan bevilja projektmedel till framsynta och konkreta projekt som främjar tillväxt och hållbar utveckling i Västra Götaland. 

VGR tar globalt ansvar

Regionutvecklingsnämnden kan med stöd av strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland "Västra Götaland 2020" medfinansiera insatser i delregionerna inom området " En region som tar globalt ansvar".

Våra program för hållbar utveckling inom entreprenörskap och näringsliv, kulturella näringar, livsmedel,  transportområdet med flera som är kopplade till VG2020, styr inriktningen för regionutvecklingsnämndens projekt.

Programmen för hållbar utveckling

Vem kan söka?

Sökande och partner för utvecklingsinsatserna kan till exempel vara kommuner, högskolor, föreningar eller branschorganisationer i näringslivet. Regionutvecklingsmnden stödjer främst breda och gränsöverskridande samarbeten.

Senast uppdaterad: 2018-11-08 14:01