Blanketter för projektstöd

VGR/Martina Koch

Har du ett projekt, en verksamhet eller en projektidé som kan bidra till ökad hållbar tillväxt i Västra Götaland? Västra Götalandsregionen kan bevilja projektmedel till projekt som främjar hållbar utveckling i Västra Götaland och som ligger i linje med Västra Götaland 2020. För olika styrkeområden gäller program för hållbar utveckling 2017-2020.

Västra Götalandregionens projektstöd har olika blanketter beroende på vilken nämnd som beviljar stöden. Kontakta en handläggare innan du fyller i och skickar in en ansökan.

Här hittar du också blanketter för att rapportera om och rekvirera medel för de projekt som har beviljats stöd.

Enskilda stöd kan ha särskilda blanketter för både ansökan, rapportering och rekvisition av medel.

Senast uppdaterad: 2018-03-05 15:14