Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 analyser inom regional utveckling

På denna sida finns en sammanställning av länkar till rapporter och statistiksammanställningar kopplat till arbete inom regional utveckling med avseende på covid-19/ corona .

Övergripande

Tillståndet i Västra Götaland: Hösten 2020- ger en bild av samhällsutvecklingen under 2020 vid sidan av direkta effekter på hälsan. Vad har hänt? Vilka har drabbats? Vad går det att säga om framtiden?

Arbetsmarknad

Arbetsmarknadsläget- senaste arbetslöshetsstatistik med mera från Arbetsförmedlingen. Uppdateras varje måndag.

Arbetslöshetsstatistik- interaktiv publikation med arbetslöshetsstatistik från Arbetsförmedlingen. Uppdateras varje måndag.

Varselstatistik- interaktiv publikation med varselstatistik från Arbetsförmedlingen. Uppdateras varje måndag.

Rapport: Arbetsmarknad i kris och omvandling– Corona krisen ur ett regionalt branschperspektiv. I rapporten beskrivs hur Corona krisen utvecklats till en arbetsmarknadskris. Bland annat beskrivs krisförloppet och i vilka skeden olika branscher drabbats, genom förändrade rörelsemönster bland våra invånare men också genom förändringar i vår omvärld.

Ekonomi

Konjunkturläget- Redovisar kortfattat resultatet av Konjunkturinstitutets senaste mätning av konjunkturläget i Västsverige. Uppdateras varje kvartal.

Rapport: Perspektiv på svensk ekonomi vår 2021. Uppdatering av nedan rapporter.

Rapport: Perspektiv på svensk ekonomi och arbetsmarknad hösten 2020. Uppdatering av nedan rapport inför hösten 2020.

Rapport: Perspektiv på den ekonomiska utvecklingen i spåren av pandemin- I rapporten tas ett brett grepp på pandemins kort- och långsiktiga inverkan på ekonomin i såväl Sverige som övriga världen. I fokus står bland annat produktionen av varor och tjänster, handel och tillväxten i BNP per capita.

Branschfakta

Branschstatistik- interaktiv publikation med statistik från SCB (registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS) om samtliga branscher. Uppdateras årligen.

Rapport: Utsatta branscher i Covid-19 krisen. I rapporten ges kortare fakta och statistik om de branscher som inledningsvis påverkats mest av pandemin. 

Social hållbarhet

Rapport: Dance Macabre – Covid-19 och social hållbarhet i Västra Götaland. Samhällsspridningen av covid-19 påverkas av skillnader i livsvillkor mellan olika befolkningsgrupper. I rapporten görs en översikt över varför sådana skillnader kan ha betydelse för såväl samhällsspridningen som konsekvenser av att individer och samhälle drabbas av covid-19.

Demografi

Demografi i Västra Götaland: fokus Coivd-19- interaktiv publikation med demografisk information om befolkningen bland annat åldersfördelning uppdelat på delområden i kommuner (DeSo). Uppdateras årligen.

Hälso- och sjukvård

Aktuell statistik covid-19 i Västra Götaland- statistik om antal bekräftade fall, antal IVA-vårdade mm. Uppdateras dagligen.

Profilbild av Karin Althoff

Karin Althoff

Enhetschef Samhällsanalys

Senast uppdaterad: 2021-12-01 16:02