Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitalisering och bredband

Invånare, näringsliv och offentlig verksamhet ställer krav på bredbandsutbyggnad. Ny digital teknik leder till spännande innovationer, kreativitet och effektivisering. Genom att främja utbyggnad av bredband och ge förutsättningar för en ökad digitalisering och genom att göra öppna data tillgängliga, skapar vi nytta för invånare och företag i Västra Götaland.

Digital agenda

Den digitala agendan "Smart region Västra Götaland" ska samordna de åtgärder som behövs inom digitalisering.

Bredband

Västra Götalandsregionen arbetar för att det ska finnas bredband i hela länet.

Informationssäkerhet

Samverkan kring Informationssäkerhetsprogram 2020 i Västra Götaland är en av kraftsamlingarna i den regionala digitala agendan
Collage med foton från områden där man har nytta av öppna data

Öppna data

Samverkan kring öppna data i Västra Götaland är en av kraftsamlingarna i den regionala digitala agendan.
Tecknade figuren Tim gungar i ett digitalt landskap.

Tim visar vår målbild

Filmen "Historien om Tim" visar vår vision om hur vardagen kan se ut i ett mer digitaliserat samhälle.

Aktuellt digitalisering i Västra Götaland

 • Kvalitetssäkring av byggnadsförteckning for bredbandsstöd
  Post- och Telestyrelsen (PTS) har gjort en byggnadsförteckning för varje län, där de byggnader som är listade anses berättigade till bredbandsstöd. VGR behöver nu kommunernas hjälp att kvalitetssäkra förteckningen för att marknadens aktörer ska kunna få ett bättre underlag för sitt arbete.
 • Dokumentation från webbinariet om öppna data 29 januari
  Fredag den 29 januari genomförde vi ett webbinarium om öppna data. Drygt hundra personer deltog från den primära målgruppen - chefer och sakkunniga inom kommunala verksamheter i Västra Götaland - vilket omfattade samtliga verksamhetsområden inkl. kommunala bolag.
 • Dokumentation från konferens om samverkan och digital delaktighet!
  Den 29 januari 2021 arrangerade Förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen tillsammans med Länsstyrelsen och regionens Digitaliseringsråd en webbsänd konferens om samverkan för en ökad digital delaktighet och kompetens i Västra Götalands kommuner.
 • Workshopar för förvaltningsplaner
  Många fiberföreningar har nu i stort sett byggt färdigt i sina områden och istället för ett aktivt arbete med entreprenader och stödprocesser inträder nu en fas av förvaltning av näten. Detta kräver en ny inriktning, ett nytt arbetssätt och kanske nya personer i styrelsen för fiberföreningarna.
 • Fiberföreningar har svårt att få del av stöd
  Fiberföreningar står för en stor del av bredbandsutbyggnaden på landsbygden i Västra Götaland. Men en analys av årets bredbandsstöd från Post- och Telestyrelsen visar att inga fiberföreningar har sökt det nya stödet från PTS, hur kan det komma sig?

Senast uppdaterad: 2017-03-09 10:50