Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Satsning på höjd informationssäkerhet i kommunerna i Västra Götaland

Publicerad: Uppdaterad:

Digitalisering bidrar till en modern och samverkande offentlig sektor. Men den digitala utvecklingen ställer också höga krav på informationssäkerhet. Därför satsar nu Västra Götalandsregionen på att stärka arbetet för ökad informationssäkerhet inom kommunerna i Västra Götaland.

Regionutvecklingsnämnden i Västra Götaland tog idag beslut om Informationssäkerhetsprogram 2020 och avsätter 9 mkr närmsta åren för att möta upp de ökade kraven på informationssäkerhet inom offentlig sektor.

- För att kunna öppna upp och göra information tillgänglig för innovation och utveckling av nya tjänster är god informationssäkerhet centralt. Vi behöver dessutom förbättra vår beredskap för olika typer av hot som vi sett exempel på de sista åren, både nationellt och internationellt. Genom den här satsningen förstärker vi vårt samarbete med kommunerna i Västra Götaland, för att tillsammans öka tilliten till vår hantering av offentlig information, säger Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen.

Kommunerna i Västra Götaland samarbetar sedan många år kring verksamhetsutveckling med stöd av IT. Men för att fullt ut kunna tillvarata digitaliseringens möjligheter krävs att samtliga kommuner svarar upp mot grundläggande krav på informationssäkerhet, vilket idag är svårt för kommunerna.

- Genom digitalisering ges stora möjligheter att utveckla dialogen med invånare, egen verksamhet samt andra aktörer. För att kunna nyttja kraften i digitaliseringen krävs att kommunerna motsvarar ett antal grundläggande förutsättningar, förutsättningar som kommunerna idag har svårt att svara upp mot. Genom Informationssäkerhetsprogram 2020 har vi goda möjligheter att förbättra vår kunskap inom informationssäkerhet och lägga en stabil grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Karl Fors, länssamordnare för digitalisering på VästKom.

Fakta om Informationssäkerhetsprogram 2020

Programmet är indelat i sex olika områden. Kommunerna kan ansöka om stöd för utvecklingsprojekt utifrån sina egna behov. Kommunerna förutsätts finansiera en lika stor del för att erhålla medfinansieringen från Västra Götalandsregionen. Framtaget material ska också göras tillgängligt för Västra Götalandsregionens egna verksamheter och det privata näringslivet. Strukturen på arbetet kommer att följa de metodstöd och rekommendationer som är framtagna av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).


Publicerad: