Bredband i Västra Götaland

95 procent av alla hushåll och företag i Västra Götaland ska ha tillgång till bredband med en hastighet av 100 Mbit per sekund i båda riktningarna år 2020. Det är ett av målen i Västra Götalandsregionens bredbandsstrategi.

Varför bredband?

Bra IT-infrastruktur ger olika nytta för olika målgrupper:

Invånare: 

 • att göra regionen attraktiv för invånare och verksamheter
 • att erbjuda moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster

 • att möjliggöra hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten

 • att ge de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna

 • att ge förutsättning för trygghet i hem- och äldrevård

 • att ha god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor

Näringsliv: 

 • att skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag

 • att ge möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden

 • att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen

 Offentlig verksamhet: 

 • att ge förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem

 • att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas

 • att kunna ge lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort

 • att ge möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö

Turister/besökare:

 • att erbjuda uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna

En bra IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för en förbättrad miljö och en hållbar utveckling. 

Stöd för bredbandsutbyggnad till kommuner och fiberföreningar

I vissa områden är det kommersiella intresset svagt och där krävs det även finansiellt stöd för att nå målen. Det finns olika stödmöjligheter för bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd.

Kommuner, fiberföreningar och företag läs mer och ansök om de olika stöd som finns för utbyggad bredband

Eric Åkerlund

Regional bredbandskoordinator
Telefonnummer

Tore Johnsson

Regional samordnare digital agenda
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-06-21 12:14