Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bredband i Västra Götaland

95 procent av alla hushåll och företag i Västra Götaland ska ha tillgång till bredband med en hastighet av 100 Mbit per sekund i båda riktningarna år 2020. Det är ett av målen i Västra Götalandsregionens bredbandsstrategi.

Varför bredband?

Bra IT-infrastruktur ger olika nytta för olika målgrupper:

Invånare: 

 • skapar en mer attraktiv region för invånare och verksamheter
 • ger möjlighet till moderna tjänster i hemmet som TV, underhållning, distansutbildning och samhällstjänster

 • bidrar till mer hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten

 • ger de boende på landsbygden minst lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorterna

 • ökar förutsättningarna för trygghet i hem- och äldrevård

 • ger god kommunikationsmöjlighet med mobilt bredband under kollektivtrafikresor

Näringsliv: 

 • skapar förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag

 • ger möjlighet för nyföretagsetablering av moderna företag i alla delar av länet, även på landsbygden

 • bidrar till att företag överallt har lika stora möjligheter att leverera tjänster mot hela världen

 Offentlig verksamhet: 

 • ger förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga verksamhetssystem

 • bidrar till att möta ökade krav på offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader så att skattehöjningar kan undvikas

 • ökar möjligheterna för lika bra offentlig service på landsbygd som i tätort

 • ger möjlighet till effektivare behandling av sjuka och omsorg till äldre i hemmiljö

Turister/besökare:

 • erbjuder uppkoppling på ett flertal turistmål och andra ställen utanför tätorterna

En bra IT-infrastruktur är också en viktig förutsättning för hållbar utveckling. 

Stöd för bredbandsutbyggnad till kommuner och fiberföreningar

I vissa områden är det kommersiella intresset svagt och där krävs det även finansiellt stöd för att nå målen. Det finns olika stödmöjligheter för bredbandsutbyggnad i gles- och landsbygd.

Kommuner, fiberföreningar och företag - läs mer och ansök om de olika stöd som finns för utbyggnad av bredband

Aktuellt bredband i Västra Götaland

Profilbild av Eric Åkerlund

Eric Åkerlund

Regional bredbands-kooordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Profilbild av Tore Johnsson

Tore Johnsson

Samordnare Digital agenda Västra Götaland
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2020-09-08 17:22