Hur påverkas landsbygden av fiberutbyggnaden

Hur påverkas landsbygden av fiberutbyggnad via fiberföreningar? Väldigt lite är undersökt om vad arbetet faktiskt har lett till. Man kan tycka att det är självklart att det är enklare att driva företag på landsbygden, att studera på distans, att konsumera digitalt förmedlad media och att hålla kontakt med släkt och vänner när det finns en snabb och stabil bredbandsuppkoppling hemma och på jobbet, men hur vet vi att det verkligen är sant? Inte förrän nu, när vi har undersökt de faktiska konsekvenserna hos mer än 100 fiberföreningar på landsbygden kan vi med säkerhet säga att det är så.

Västra Götalandsregionen har genomfört en enkät- och intervjuundersökning hos de fiberföreningar som verkar i länet. Läs i rapporten om hur bygden har påverkats av den fantastiska insats som har gjorts av hundratals ideellt arbetande entusiaster!

Klicka här för att komma till rapporten.

Senast uppdaterad: 2017-11-03 13:05