Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PTS bredbandskartläggning

Post- och Telestyrelsens årliga bredbandskartläggning och läget i Västra Götaland 2019

Tillgång till 100 Mbit/s

Post och Telestyrelsen (PTS) är tillsynsmyndighet för området elektronisk kommunikation i Sverige. PTS gör en bredbandskartläggning varje år. Den senaste kartläggningen publicerades i mars 2020 och avser läget i oktober 2019. Den visar att 85,13 procent av alla hushåll i Sverige har tillgång till bredband om 100 Mbit/s.

För Västra Götaland har 86,35 procent av hushållen tillgång till 100 Mbit/s. Det regionala målet för år 2020 ligger på 95 procent och dit är det bara en kommun i Västra Götalands län som redan når, Göteborg med 96,02 procent. Partille ligger tvåa med 94,27 procent och trea Trollhättan med 94,09 procent. Sedan följer Mölndal med 93,88 procent, Skövde med 88,05 procent och Lidköping med 87,61 procent.

I botten av tabellen har det skett en del omkastningar det senaste året. Det är nu Bengtsfors som har den lägsta andelen på 55,11 procent. Grästorp kommer därnäst på 55,26 procent. Mellerud som har legat i botten flera år tidigare har fortsatt sin kraftiga ökning, den här gången med 12,09 procentenheter till 57,63 procent. De två kommuner som har ökat allra mest är Öckerö med 19,41 procentenheter till 67,07 procent och Orust med 18,86 procentenheter till 74,98 procent. 

Tillgång till fiber

Av alla hushåll i Sverige har 80,46 procent tillgång till fiber, i Västra Götaland är motsvarande siffra 79,26 procent. Tillgången till fiber totalt i VG-län har ökat från 23 procent år 2010, en ökning med mer än 56 procentenheter.  

Om man istället tittar på hur stor andelen av hushållen som ligger i områden där fibernät har byggts ut, det vill säga om man räknar med även dem som har möjlighet att ansluta sig, men ännu inte har gjort det, så ligger totalsiffran för Sverige på 90,68 procent. Motsvarade siffra i Västra Götaland är 91,39 procent. Vi är alltså bättre än snittet på att bygga nät, men sämre på att ansluta oss!

Fiberutbyggnad på landsbygden

Den största procentuella ökningen av tillgång till fiber har skett på landsbygden. I Sverige totalt har tillgången ökat från 4,6 till 48,1 procent mellan 2010 och 2019, motsvarande ökning i Västra Götalands län är från 5,1 till 63,1 procent. När det gäller andelen hushåll på landsbygden som har fiber utbyggt i absolut närhet ligger riksgenomsnittet på 58,9 procent, Västra Götaland har 78,0 procnet. Västra Götalands län är därmed näst bäst i Sverige på landsbygdsfiber, endast Gotland är bättre med hela 88,9 procent. Att Västra Götaland är så framgångsrikt beror till stor del på fiberföreningarnas aktiviteter, men också på att flera kommuner har inlett mer eller mindre formella samarbeten med kommersiella fibernätsägare. Dels finns de nationella aktörerna Skanova och IP Only, men även flera kommunala stadsnät har intensifierat utbyggnaden på landsbygden.

Det finns fortfarande många fiberföreningar som är i full gång att bygga ut och förtäta sina nät och detsamma gäller några av de kommersiella aktörerna. Det finns därmed gott hopp om att andelen hushåll på landsbygden som har tillgång till fiber kommer att öka ytterligare i några år.

Mobilt bredband

Den sista juni 2018 fanns det enligt undersökningen ”Svensk telekommarknad” totalt 14,2 miljoner aktiva mobilabonnemang på samtals- och datatjänster i Sverige, alltså betydligt fler än antalet invånare. Enligt bredbandskartläggningen finns det ingen kommun i Västra Götalands län som har mindre än 99 procents yttäckning med mobiltjänster som uppnår minst 10 Mbit/s. Men kartläggningen räknar ihop alla mobiloperatörers täckning, så den gäller inte för en enskild abonnent. Det är också stor skillnad på olika telefonmodeller hur bra de är på att få kontakt med nätet och kvalitetsupplevelsen beror till stor del på om man befinner sig inomhus eller utomhus och om man håller telefonen mot huvudet eller inte.

Ökningen av snabbt mobilt bredband över länets yta fortsätter. Täckningen 2019 för 30 Mbit/s är 31,60 procent och hela 97,64 procent för 10 Mbit/s.

Datakällor

Mått och mätkoncept

För att förstå siffrorna i tabellen är det bra att veta att något om mått och mätkoncept. Detta beskrivs här nedan. Materialet i bredbandskartläggningen bygger på svar som samtliga operatörer på den svenska marknaden rapporterat in till PTS under oktober 2019. Bredbandstillgång och mobiltäckning avseende hushållen baseras på att det finns personer folkbokförda på stadigvarande adress.  Vad gäller kartläggningen av mobiltäckning har man utgått ifrån användning utomhus, vid behov i kombination med en riktantenn. Därmed bör den mobila bredbandstäckningen ute hos hushållen i praktiken stämma ganska bra med vad kartläggningen visar. Kartläggningen av tillgång till fast bredband via mobilnäten baseras på samma uppgifter som har rapporterats in inom ramen för PTS ”Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät”. Tillgången vid mobil användning av bredband (så kallat mobilt bredband) kartläggs inte. Ett exempel på mobil användning av bredband är att surfa med en telefon när man åker buss. En förvirrande omständighet är att bredband via mobilnäten (givet att det finns täckning) kan användas både som fast bredband (t.ex. när du surfar hemifrån) och som mobilt bredband (t.ex. när man åker buss). I kartläggningen avses dock alltså endast användningen av fast bredband – oavsett om det gäller bredband via mobilnäten eller bredband via andra typer av tekniker. ”Faktisk tillgång” till bredband betyder att man kan beställa en internettjänst "på kort tid och utan särskilda kostnader".  Att installera en mobilantenn på taket anses här inte vara en särskild kostnad men att behöva betala 15-25.000 kr i anslutningsavgift för att få i fiber in till huset anses vara  en särskild kostnad. Med ”tillgång till bredband via fiber” menar man att fibern finns i huset (FTTH) eller i byggnaden (FTTB) vid flerfamiljshus. Fiber till trottoaren (FTTC) ingår dock inte.  100 Mbit/s definieras i bredbandskartläggningen som ett abonnemang som under förhållandevis gynnsamma omständigheter medger en överföringskapacitet nedströms på 100 Mbit/s och i bråd timme minst 50 Mbit/s. Samma begrepp och halvering gäller även för 30 Mbit/s.  Hastigheten under gynnsamma omständigheter antas motsvara den snabbaste enskilda mätningen för accesstekniken enligt bredbandskollen. Hastigheten i bråd timma antas motsvara den genomsnittliga hastigheten för det snabbaste abonnemanget som erbjuds via accesstekniken enligt bredbandskollen. Hastigheterna bygger på statistik från www.bredbandskollen.se.  Drygt 40 000 mätningar görs per dygn i Bredbandskollen. 

De senaste åren har PTS också redovisat hur många hushåll som ligger i områden som är utbyggda med fibernät. Detta begrepp har numera en krånglig definition, men i stora drag kan man säga att inom en tätort ska ett fiberanslutet hus ska finnas på samma gata och på samma sida av gatan. För ett hushåll på landsbygden ska ett fiberanslutet hus finnas inom 500 meters avstånd. Exakta definitioner finns i rapporterna.


Senast uppdaterad: 2017-02-27 17:07