Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till bredbandsutbyggnad

Genom satsningar av Västra Götalandsregionen, kommunerna, staten och EU finns det flera stödmöjligheter för utbyggnad av bredband på landsbygden för att nå målen!

Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad

Landsbygdsprogrammets stöd är till för fiberutbyggnad i landsbygd. Stödet är inte längre möjligt att söka.

Information om Bredband på Jordbruksverket.se

Statligt stöd via Post- och Telestyrelsen

Post och Telestyrelsens (PTS) bredbandsstöd för för 2023 kommer att vara öppet för ansökningar mellan 17 maj och 28 augusti. Kommuner och nätägare kommer att kontaktas för att hjälpa till med att prioritera de byggnader som särskilt bör bredbandsanslutas. Mer om bredbandsstödet finns att läsa på PTS webbsida. Klicka här.

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

VGR:s stöd riktar sig mot att skapa fler och nya fiberpunkter i enlighet med IT-infrastrukturstrategin. Detta stöd kan endast sökas av kommunerna.

Tillsammans med kommunerna har Västra Götalandsregionen utformat regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där VGR:s anvisade medel möts av minst lika mycket från kommunerna och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer.

Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att göra en marknadsanalys och redovisa brister, behov och prioriteringar i en bredbandstrategi. Detta görs lämpligen i samråd med Västra Götalandsregionen. Till hjälp i arbetet kan nedanstående mallar användas. Ansökan görs till Västra Götalandsregionen genom att skicka in bredbandstrategi samt följande ansökningsblankett.

Se exempel på kommuners ansökningar av VGR:s bredbandsstöd

Mallar och länkar om bredbandsutveckling

Ansökningshandlingar och dokument

Riktlinjerna för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd är uppdaterade och godkända av EU-kommissionen. Här finns också mallar som ska användas som förfrågningsunderlag i upphandlingarna och en avtalsmall som tagit fram för att användas mellan upphandlande kommun och utvald bredbandsoperatör.

VGR:s stöd omfattas av EU-kommissionens generella gruppundantag för offentligt stöd till bredbandsutbyggnad, och gäller från och med 1 januari 2015.

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Blankett för ansökan om bredbandstöd från Västra Götalandsregionen

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandlingar, exklusive samhällsmast

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandling av samhällsmast

Mall för avtal gentemot leverantör av bredband, exklusive samhällsmast

Mall för avtal gentemot leverantör av samhällsmast

Så här gör du slutredovisning

Till slutredovisningen behövs: 

  • slutredovisningsblankett
  • verifikatförteckning från den entreprenör som har genomfört utbyggnaden. 
  • rekvisitionsblankett för den ekonomiska redovisningen.

Mallar för dessa tre dokument finns nedan.

Utöver dessa dokument behövs också ett besiktningsprotokoll från en oberoende besiktningsman och dokumentation över nätet:

  • översiktskarta som visar hur nätet blev byggt
  • digital inmätningsfil med koordinater.

Slutligen behövs också fakturor från entreprenören som visar att kommunen har betalat det belopp som tidigare inskickat avtal anger.

Anledningen till kraven på dokumentation är att vi måste kunna stämma av med Länsstyrelsen att stöd inte har utgått från både Landsbygdsprogrammet och VGR för samma sträcka.

När du skriver din slutredovisning, tänk på att enbart ta med kostnader som berör den sträcka som du har fått stöd från Västra Götalandsregionen för. Det vill säga, ta inte med något som du har fått stöd från Landsbygdsprogrammet för!

Slutredovisningen inklusive alla dokument och bilagor ska skickas till e-postadressen koncernkontoret.diarium@vgregion.se 

Mallar för slutredovisning

Mall för slutredovisning

Mall för rekvisition

Mall verifikatförteckning

Kravspec för dokumentation av kartmaterial

Övrigt, bakgrundsmaterial

Anmälan EU:s gruppundantag för bredband, november 2014

Bilaga 1 till anmälan

Bilaga 2 till anmälan

Brev till Europeiska Kommissionen, maj 2013

EU-kommissionens beslut 2011 

Profilbild av Eric Åkerlund

Eric Åkerlund

Regional bredbands-koordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Senast uppdaterad: 2023-01-26 11:30