Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Stöd till bredbandsutbyggnad

Nu finns det möjlighet att nå målen! Genom satsningar av Västra Götalandsregionen, kommunerna, staten och EU finns det nu flera stödmöjligheter för utbyggnad av bredband på landsbygden.

Stödmöjligheterna är:

Landsbygdsprogrammets projektstöd för bredbandsutbyggnad

Landsbygdsprogrammets stöd är till för fiberutbyggnad i landsbygd. Stödnivån är 40 procent för alla kostnader (med vissa undantag, se info på Jordbruksverkets webbsida, www.jordbruksverket.se/bredband).

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Riktar sig mot att skapa fler och nya fiberpunkter i enlighet med IT-infrastrukturstrategin. Detta stöd kan endast sökas av kommunerna.
Förteckning över stödansökningar 


 

Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Tillsammans med kommunerna har Västra Götalandsregionen utformat regler för att stödja en fortsatt utbyggnad där VGR:s anvisade medel möts av minst lika mycket från kommunerna och där de offentliga medlen kan kompletteras genom medverkan från kommersiella aktörer.

Kommunerna kan ta del av dessa medel genom att göra en marknadsanalys och redovisa brister, behov och prioriteringar i en bredbandstrategi. Detta arbete görs lämpligen i samråd med Västra Götalandsregionen. Till hjälp i arbetet kan nedanstående mallar användas. Ansökan görs till Västra Götalandsregionen genom att skicka in bredbandstrategi samt följande ansökningsblankett.

Ansökningshandlingar och dokument

Riktlinjerna för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd är uppdaterade och godkända av EU-kommissionen. Här finns också mallar som ska användas som förfrågningsunderlag i upphandlingarna och en avtalsmall som tagit fram för att användas mellan upphandlande kommun och utvald bredbandsoperatör.

VGR:s stöd omfattas av EU-kommissionens generella gruppundantag för offentligt stöd till bredbandsutbyggnad, och gäller från och med 1 januari 2015.

Blankett för ansökan om bredbandstöd från Västra Götalandsregionen

Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd

Förfrågningsunderlag vid bredbandsupphandlingar

Mall för avtal gentemot leverantör av bredband

Presentation av Västra Götalandsregionens bredbandsstöd, samt bristområden

Mallar för slutredovisning

Till slutredovisningen behövs dels själva redovisningsblanketten och dels en verifikatförteckning från den entreprenör som har genomfört utbyggnaden. Mall för dessa båda dokument finns nedan.

Utöver dessa dokument behövs också ett besiktningsprotokoll från en oberoende besiktningsman och dokumentation över  nätet. Dels en översiktskarta som visar hur nätet blev byggt och dels en digital inmätningsfil med koordinater. Slutligen behövs också fakturor från entreprenören som visar att kommunen har betalat det belopp som tidigare inskickat avtal anger. Anledningen till kraven på dokumentation är att vi måste kunna stämma av med Länsstyrelsen att stöd inte har utgått från både Landsbygdsprogrammet och VGR för samma sträcka.

När du skriver din slutredovisning, tänk på att bara ta med kostnader som berör den sträcka som du har fått stöd för. Det vill säga, ta inte med något som har med accessnät att göra eller som du har fått stöd från Landsbygdsprogrammet för!

Mall för slutredovisning

Mall verifikatförteckning

Kravspec för dokumentation av kartmaterial

Karta över bristområden

En inventering av länets bristområden gjordes i samband med att bredbandsstödet lanserades år 2011. Den listan har sedan dess kompletterats och består nu av över 200 punkter. Våren 2019 har över 150 av dessa bristpunkter åtgärdats och försetts med fiberbaserat bredband genom olika åtgärder. Bilden nedan visar hur bristpunkterna är fördelade över länets yta och vilka som är åtgärdade respektive kvar att åtgärda. Gröna stjärnor innebär åtgärdade punkter, röda är kvar att åtgärda, medan gula och orangea stjärnor innebär områden som är på väg att åtgärdas på olika sätt.

Fördelning av bristpunkter över länets yta

Övrigt, bakgrundsmaterial

Anmälan EU:s gruppundantag för bredband, november 2014

Bilaga 1 till anmälan

Bilaga 2 till anmälan

Brev till Europeiska Kommissionen, maj 2013

EU-kommissionens beslut 2011 

Eric Åkerlund

Regional bredbands-kooordinator
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-11-08 11:17