Arbetsgrupp och referensgrupp

Arbetsgruppens medlemmar

Arbetsgruppen består våren 2019 av:

Boråsregionen: Johannes Adolfsson  mail: johannes.adolfsson@boras.se  Tel: 033-35 30 61

Göteborgsregionen: Pelle Persson,  mail: Per.Persson@ale.se Tel: 0303-33 00 90

Fyrbodal: Lars Carlén, mail: lars.carlen@trollhattan.se Tel: 0520-49 55 01

Skaraborg: Thomas Björkståhl, mail: thomas.bjorkstahl@lidkoping.se  Tel: 0510-77 12 34

Länsstyrelsen: Monica Ek-Remmerth, Landsbygdsprogram bredband  mail: Monica.Ek-Remmerth@lansstyrelsen.se   Tel: 010-224 52 69

VGR, Eric Åkerlund, regional bredbandskoordinator. Operativt ansvarig och utvecklingsansvarig för UBit-gruppen. Dessutom handläggare av VGR:s bredbandsstöd mail: eric.akerlund@vgregion.se Tel: 070-536 63 06

VGR, Tore Johnsson, regional samordnare för digital agenda. Utvecklingsansvarig för UBit-gruppen. mail: tore.johnsson@vgregion.se Tel: 070-602 20 90

VGR, Leif Ytterström, mail: leif.ytterstrom@vgregion.se Tel: 010-473 74 40

Coompanion Fyrbodal, Camilla Olssonmail: camilla.olsson@coompanion.se Tel: 070-260 20 69 

Coompanion Skaraborg, Burim Berisha mail: burim.berisha@coompanion.se Tel: 0515-700 423

Hela Sverige Ska Leva, Claes Bergqvist mail: claesbergqvist@telia.com Tel: 033-28 20 43, 0706-28 42 99 

Samarbetspartner och referensgrupp

UBit:s huvudsakliga samtalspartner är kommunalförbund och enskilda kommuner. Ubit samarbetar med marknadens aktörer i Västra Götaland genom olika typer av informationsutbytes och diskussionsmöten.  Ubit har en referensgrupp som informeras och avger feedback till arbetet 1-2 ggr om året.

En dialog på nationell nivå sker med Post & Telestyrelsen (PTS), Bredbandsforum, Länssamverkan Bredband, Jordbruksverket samt i vissa fall med Näringsdepartementet.

Senast uppdaterad: 2019-04-18 09:27