Digital agenda Västra Götaland

Smart region Västra Götaland

Enklare, öppnare, effektivare och hållbart

Samordning av åtgärder för ökad digitalisering i Västra Götaland

Den digitala agendan, "Smart region Västra Götaland", finns i syfte att samordna åtgärder som behövs inom digitaliseringsområdet. Åtgärderna berör bland annat informationssäkerhet, bredband, kompetensförsörjning, tillit, tillgänglighet, användbarhet, standarder, entreprenörskap och innovationer inom digitalisering.

Digitala agendor finns både på nationell och på europeisk nivå. För Västra Götaland handlar agendan om hur det digitala innehållet kan samordnas på bästa sätt mellan olika aktörer i länet och med en målsättning om digitalisering i människans tjänst.

Aktuellt och nyheter

Under slutet på 2018 gjordes en förstudie om behov, mognad och användning när det gäller öppna data i Västra Götaland. I video-intervjuer kommenterar några av digitaliseringsrådets medlemmar förstudien och dess resultat.

För att öka tillgängligheten till öppna data har Digitaliseringsrådet tagit initiativ till en förstudie. Förstudien hade uppdraget att beskriva vilka förutsättningar som finns för att offentlig sektor inom Västra Götaland ska kunna tillgängliggöra mer öppna data

Digitaliseringsrådets nyhetsbrev för mars 2019 är nu utskickat. Du kan också läsa det här.

Tore Johnsson

Samordnare för digital agenda i Västra Götaland
Telefonnummer

Framtidens digitala samhälle

Tillsammans arbetar många offentliga aktörer i Västra Götaland för att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt.

Den här filmen visar en vison om hur verkligheten kan se ut i ett mer digitaliserat samhälle.

Den här filmen är producerad av Oslo kommun som delar samma vision. Tack till Oslo kommun som låter oss använda filmen

Senast uppdaterad: 2018-12-11 10:25