Aktuellt

Alla nyheter

Under slutet på 2018 gjordes en förstudie om behov, mognad och användning när det gäller öppna data i Västra Götaland. I video-intervjuer kommenterar några av digitaliseringsrådets medlemmar förstudien och dess resultat.

För att öka tillgängligheten till öppna data har Digitaliseringsrådet tagit initiativ till en förstudie. Förstudien hade uppdraget att beskriva vilka förutsättningar som finns för att offentlig sektor inom Västra Götaland ska kunna tillgängliggöra mer öppna data

Digitaliseringsrådets nyhetsbrev för mars 2019 är nu utskickat. Du kan också läsa det här.

Inbjudan till informationsmöte den 20 oktober på Högskolan i Skövde.

Digitalisering bidrar till en modern och samverkande offentlig sektor. Men den digitala utvecklingen ställer också höga krav på informationssäkerhet. Därför satsar nu Västra Götalandsregionen på att stärka arbetet för ökad informationssäkerhet inom kommunerna i Västra Götaland.

Vad görs nationellt, vad gör vi i Västra Götaland? Vad behöver vi göra tillsammans? VästKom och Västra Götalandsregionen satte fokus på digitaliseringen när både digitaliseringskommissionen och SKL bjöds in för en dialog- och informationsdag på Chalmerska huset i Göteborg den 11 maj 2016.

Senast uppdaterad: 2019-01-18 15:54