Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Allvarlig coronavirus-smitta i samhället

Minska smittspridningen genom att hålla avstånd till andra och stanna hemma vid minsta förkylningssymptom. Kontakta vården om du känner dig mycket sjuk.

Aktuell information om covid-19 (VGR)

Informationsmöte om Informationssäkerhetsprogram 2020

Inbjudan till informationsmöte den 20 oktober på Högskolan i Skövde.

Det finns ett behov av att förbättra informationssäkerheten hos kommuner och landsting. Därför har Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen tagit ett beslut att genomföra en satsning för att stödja informationssäkerhetsarbetet bland kommunerna.

Informationssäkerhetsprogram 2020 har skapats inom ramen för den digitala agendan vars syfte är att förbättra och underlätta digitaliseringen i Västra Götaland.

Målet med Informationssäkerhetsprogram 2020 är att kommunerna i Västra Götaland, efter genomfört arbete, ska ha påbörjat eller infört LIS - Ledningssystem för Informationssäkerhet samt genomfört ett systematiskt och likformat informationsklassificeringsarbete i linje med MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap´s metodstöd och ISO27001. Mer information finns på www.vgregion.se/infosak2020. Programmet består av sex delar enligt nedan;

1. Informationsinsatser och förankring

2.  Nuläge, risk- och Gapanalys

3.  Utbildning av Informationssäkerhetssamordnare och personal

4.  Informationsklassificering

5.  Införande av ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

6.  Tillgängliggöra öppna data

Nu inbjuds ni till ett informationsmöte inför kommande upphandling, med start i november, av konsultresurser som ska stödja de aktiviteter och åtgärder som genomförs i kommunerna. Upphandlingen gäller även för Västra Götalandsregionen.

Målet/Grundförutsättningen med upphandlingen är att erbjuda/tillhandahålla/säkerställa ett gediget kunnande inom informationssäkerhet som stöd för ett synkroniserat arbete ute hos de offentliga verksamheterna i Västra Götaland.

Datum: 20 oktober, 2017 

Tid: kl 10:00 - 11:45

Plats: Högskolans Skövdes lokaler på Kaplansgatan 16 (Gothia Science park)

Lokal: Portalen på vån 5. Cirka 750 meter från centralstationen i Skövde.

Anmälan om deltagande kan ske via mail till tore.johnsson@vgregion.se

 

Tore Johnsson

Samordnare Västra Götaland Digital agenda
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-07-16 13:55