Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsgrupp digital agenda Västra Götaland (digitaliseringsrådet)

Den regionala samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen sker politiskt inom Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU). Det är en strategisk utgångspunkt för förvaltningen av den digitala agendan.

För genomförandet finns en regional arbetsgrupp vid namn Digitaliseringsrådet. Denna grupp fungerar bland annat som en rådgivande och utredande funktion. Arbetsgruppen och dess styrgrupp kommer bland annat att föreslå hur man arbetar synkroniserat över länet på ett bra sätt med de områden och kraftsamlingar som ingår i den digitala agendan. Gruppen ska även hantera nya inkomna idéer och vissa pågående projekt i länet.

Digitaliseringsrådet har ett löpande och nära samarbete med de som ansvarar för genomförandet av utvecklingsstrategin VG2020.

Digitaliseringsrådet, kommer att ha en finansiering ordnad från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd för de informationsinsatser och aktiviteter som föreslås. Eventuella finansieringsåtaganden som krävs för kraftsamlingar ska diskuteras med styrgruppen i form av Beredningsgruppen för hållbar utveckling.

Medlemmar i digitaliseringsrådet

Tore Johnsson, Västra Götalandsregionen, samordnare för Digital Agenda Västra Götaland
E-post: tore.johnsson@vgregion.se
Tel: 070-602 20 90

Dan Folkesson, Göteborgs Stad, Strateg. 
E-post: dan.folkesson@intraservice.goteborg.se
Tel:

Adam Krantz, Skaraborgs kommunalförbund
E-post: adam.krantz@skaraborg.se 
Tel: 0500-49 72 38

Eric Åkerlund, Västra Götalandsregionen, regional bredbandskoordinator. 
E-post: eric.akerlund@vgregion.se
Tel: 070-536 63 06

Erik Behm, Business Region Göteborg, Näringsliv IT. 
E-post: erik.behm@businessregion.se 
Tel: 031-367 61 55

Fredrik Holm, Boråsregionen, eSamordnare
E-post: fredrik.holm@borasregionen.se
Tel: 070-877 37 41

Fredrik Nilströmer, Borås stad, IT-strateg 
E-post: fredrik.nilstromer@boras.se
Tel: 070-140 74 81

Johan Kjernald, Göteborgsregionen, digitaliseringssamordnare
E-post: johan.kjernald@grkom.se
Tel: 031-335 53 13

Karl Fors, VästKom, Läns IT samordnare.
E-post: karl.fors@vastkom.se
Tel: 072-566 30 70

Kenny Stolpe, Västra Götalandsregionen, koncernstab kommunikation och externa relationer. 
E-post: kenny.stolpe@vgregion.se
Tel: 010-441 16 71

Lars Lindsköld, VGR, eHälsa-enheten. 
E-post: lars.lindskold@vgregion.se
Tel: 070-540 65 20

Andrea Lagundzija, Västra Götalandsregionen, FoUU
E-post: andrea.lagundzija@vgregion.se
Tel: 0761-40 89 22

Margareta Rothell, Länsstyrelsen Västra Götalands län, enhetschef Ärendeservice 
E-post: margareta.rothell@lansstyrelsen.se
Tel: 010-22 44 604, 072-509 21 57

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde, lektor i datavetenskap
E-post: rose-mharie.ahlfeldt@his.se
Tel: 0500-44 83 28

Sara Herrman, FyrBoDals kommunalförbund, eSamordnare
E-post: sara.herrman@fyrbodal.se
Tel: 073-335 85 25

 


 Bemanningen av Digitaliseringsrådet kan bestå av representanter från:

  • Kommunerna
  • Västra Götalandsregionen
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kulturområdet
  • Miljöområdet
  • Kollektivtrafikområdet
  • Högskolor och universitet
  • Besöksnäring
  • Näringslivet
  • Branschorganisationer 
Senast uppdaterad: 2019-11-28 20:35