Ärendeprocess

Den digitala utvecklingen går fort. För några få år sedan fanns inte smartphones och läsplattor, nu ses de av de flesta invånare som självklarheter. Nya digitala möjligheter ska kunna integreras i arbetet. 

Nedanstående bilder illustrerar hur processen för nya projekt och idéer är tänkt att fungera. Processkarta, steg ett, skall besvaras med ja på alla delar för att kunna passera och gå vidare till steg 2 och ytterligare bedömning. Klicka på respektive bild för att se större version.

Processkarta, steg 1: 

Processkarta, steg 2

Processkartorna i pdf-format

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29