Anmälan till Årets Digitaliseringsinitiativ 2019

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till Årets Digitaliseringsinitiativ 2019.

Villkor och bedömning, nytt fönster

Anmälan

Område 1: Skapa en enklare vardag för invånare och näringsliv i Västra Götaland – En väg in till offentlig sektor - vikt 60% vid bedömning av kriterieuppfyllnad
Område 2: Skapa förutsättningar för samverkan, högre kvalitet och effektivitet i offentlig verksamhet – vikt 40 % vid bedömning av kriterieuppfyllnad

Kontaktinformation

Senast uppdaterad: 2019-01-22 10:08