Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Digitaliseringsrådet

Den politiska regionala samverkan mellan kommunerna i Västra Götalands och Västra Götalandsregionen sker inom Beredningsgruppen för hållbar utveckling (BHU). För genomförandet av digitaliseringen finns Digitaliseringsrådet, en regional arbetsgrupp med en rådgivande och utredande funktion.

Arbetsgruppen och dess styrgrupp BHU föreslår hur man arbetar synkroniserat över länet på ett bra sätt med de områden och kraftsamlingar som ingår i den digitala agendan. Gruppen ska även hantera nya inkomna idéer och vissa pågående projekt i länet.

Digitaliseringsrådet har ett löpande och nära samarbete med de som ansvarar för genomförandet av utvecklingsstrategin VG2020.

Digitaliseringsrådet har finansiering från Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd för informationsinsatser och aktiviteter. Eventuella finansieringsåtaganden som krävs för kraftsamlingar ska diskuteras med BHU.

Nyhetsbrev från digitaliseringsrådet

Minnesanteckningar från digitaliseringsrådet

Medlemmar i digitaliseringsrådet

Tore Johnsson, Västra Götalandsregionen, samordnare för Digital Agenda Västra Götaland
E-post: tore.johnsson@vgregion.se
Tel: 070-602 20 90

Karl Fors, VästKom, enhetschef Digital verksamhetsutveckling.
E-post: karl.fors@vastkom.se
Tel: 072-566 30 70

Dan Folkesson, Göteborgs Stad, digitaliseringsansvarig. 
E-post: dan.folkesson@intraservice.goteborg.se
Tel: 073-910 26 85

Adam Krantz, Skaraborgs kommunalförbund, digitaliseringsstrateg
E-post: adam.krantz@skaraborg.se 
Tel: 0500-49 72 38

Eric Åkerlund, Västra Götalandsregionen, regional bredbandskoordinator. 
E-post: eric.akerlund@vgregion.se
Tel: 070-536 63 06

Erik Behm, Business Region Göteborg, Näringsliv IT. 
E-post: erik.behm@businessregion.se 
Tel: 031-367 61 55

Fredrik Holm, Boråsregionen, digitaliseringsstrateg
E-post: fredrik.holm@borasregionen.se
Tel: 070-877 37 41

Fredrik Nilströmer, Borås stad, IT-strateg 
E-post: fredrik.nilstromer@boras.se
Tel: 070-140 74 81

Göteborgsregionen, vakant 

Kristian Norling, Västra Götalandsregionen, enhetschef Digitala medier. 
E-post: kristian.norling@vgregion.se
Tel: 073 - 688 93 53

Kenny Stolpe, Västra Götalandsregionen, Förändringsavdelnigen. 
E-post: kenny.stolpe@vgregion.se
Tel: 010-441 16 71

Lars Lindsköld, VGR, eHälsa-enheten. 
E-post: lars.lindskold@vgregion.se
Tel: 070-540 65 20

Andrea Kostadinovic, Västra Götalandsregionen, FoUU
E-post: andrea.kostadinovic@vgregion.se
Tel: 0761-40 89 22

Margareta Rothell, Länsstyrelsen Västra Götalands län, enhetschef Ärendeservice 
E-post: margareta.rothell@lansstyrelsen.se
Tel: 010-22 44 604, 072-509 21 57

Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan Skövde, lektor i datavetenskap
E-post: rose-mharie.ahlfeldt@his.se
Tel: 0500-44 83 28

Sara Herrman, FyrBoDals kommunalförbund, digitaliseringsstrateg
E-post: sara.herrman@fyrbodal.se
Tel: 073-335 85 25

Beredningen för hållbar utveckling


 Bemanningen av Digitaliseringsrådet kan ske med representanter från:

  • Kommunerna
  • Västra Götalandsregionen
  • Länsstyrelsen i Västra Götalands län
  • Kulturområdet
  • Miljöområdet
  • Kollektivtrafikområdet
  • Högskolor och universitet
  • Besöksnäring
  • Näringslivet
  • Branschorganisationer 

Senast uppdaterad: 2017-04-06 08:42