Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Informationssäkerhetsprogram 2020

Nyheter

Övergripande nulägesanalys av er informationssäkerhet. Nulägesanalysen består av en övergripande granskning av informationssäkerheten inom kommunen.

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Genom programmet får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet är bland annat att lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster och skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Genom programmet får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet är bland annat att lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster och skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Sammanfattning

Samhället är grundat på principer om öppenhet, personlig integritet och respekt för individen. Invånarna har rätt till insyn och ska vara trygga med att informationen hanteras och skyddas på rätt sätt. Informationssäkerhetsprogram 2020 har skapats inom ramen för den digitala agendan vars syfte är att förbättra och underlätta digitaliseringen i Västra Götaland.

God och likvärdig informationssäkerhet hos samhällsaktörerna skapar tillit och förtroende och lägger grunden för utveckling av nya e-tjänster som kan bidra till att målen i VG 2020 kan uppnås. Skyddsvärd information behöver identifieras och klassificeras likartat av verksamheterna som grund för beslut om skyddsåtgärder samt för att ge verksamheterna bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Kursinformation: Kursinnehåll, upplägg, litteratur, med mera (pdf)

Aktiviteter

Vi avser att genomföra följande sex punkter för att uppnå detta: 

 1. Informationsinsatser och förankring
 2. GAP- och riskanalys 
 3. Utbildning av informationssäkerhetssamordnare.
 4. Informationsklassificering i verksamheterna
 5. Fortsatt arbete med införande av ledningssystem för informationssäkerhet
 6. Skapa förutsättningar för mer öppna data 

Detta erbjudande till kommunerna i Västra Götalands län är frivilligt och anmälan sker via en ansökan till koncernstab regional utveckling på VGR. 

Erbjudandet

Erbjudandet består kortfattat av:

 • VGR betalar Uppdragsutbildning för Informationssäkerhetssamordnare, 7,5 hp. 20 personer om året under tre år. Från start max en person per kommun eller sökande.
 • VGR finansierar en regional projektledare halvtid/heltid under åren 2018-2020.
 • VGR åtar sig att hantera och bekosta programmets kommunikationsåtgärder
 • Digitaliseringsrådet ansvarar för att ta fram stödjande mallar och dokument
 • VGR åtar sig att upphandla ett ramavtal för informationssäkerhetsresurser som stöd för kommunerna inom GAP- och riskanalyser, Informationsklassificering, tillgängliggörande av öppna data för att nå målet ett strukturerat  LIS-införande.
 • De sökande erhåller upp till 125.000 kr/kommun som en medfinansiering till genomförande av programmet enligt riktlinjerna för stödet.
 • De sökande ska i slutredovisning redovisa sina egna kostnader i form av avrop av tjänster etcetera enligt riktlinjerna.

Presentationsmaterial

Presentation av arbetet med digital agenda och informationssäkerhetsprogram 2020

Riktlinjer

Riktlinjer för informationssäkerhetsprogram 2020 

Fullmakt om upphandling

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

Ansökan och kontakt

Har du frågor, kontakta Emma Stewén, emma.stewen@combitech.se eller  073-437 47 43.

Ansökningar skickas till tore.johnsson@vgregion.se eller till Västra Götalandsregionen, Box 1091, 405 23  Göteborg.

Informationssäkerhetsprogrammet består av tre delar. 

1. Upphandling: Ansök om att delta i upphandlingen utan några som helst förpliktelser. 

Inbjudan och fullmakt om deltagande i upphandling gick ut till samtliga kommuner i länet 25 september 2017

2. Högskoleutbildning på Högskolan i Skövde. Anmäl att endast delta i högskoleutbildningen/uppdragsutbildningen. Inga kostnader förutom egen tid och resa samt eventuellt övernattning.

Ansökan för högskoleutbildning infosäk 2020 (word-format)

Ansökan för högskoleutbildning infosäk 2020 (ifyllningsbar pdf)

3. Informationssäkerhetsprogrammet. Ansök om att vara med i programmet och få stöd för utlägg som ni har i samband med arbetet. I denna anmäls också sökande till Uppdragsutbildningen i Informationssäkerhet (6 x 2 dagar) som genomförs av Högskolan i Skövde med kursstart i februari 2018.

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (word-format)

Ansökan till Informationssäkerhetsprogram 2020 (pdf)

Projektledare för Informationssäkerhetsprogramet 2020 är Emma Stewén. Hon arbetar på företaget Combitech som har ramavtalet för resurser inom Informationssäkerhetsprogram 2020. Mail: emma.stewen@combitech.se, mobil: +46 734 37 47 43.

Mallar och stöddokument

Mallar kommer successivt att läggas in här under följande rubriker med början under V 40.

1.  Informationsinsatser och mindre utbildningspaket
2.  Nuläge genom risk- och Gap-analys
3.  Informationsklassificering
4.  Ledningssystem, policydokument etcetera
5.  Tillgängliggöra öppna data

Tipsa gärna andra om programmet: www.vgregion.se/infosak2020

Senast uppdaterad: 2019-07-16 12:59