Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Kom igång erbjudande till kommuner i Västra Götaland

Övergripande nulägesanalys av er informationssäkerhet. Nulägesanalysen består av en övergripande granskning av informationssäkerheten inom kommunen.

OBS! För kommuner som inte lämnat fullmakt att delta i upphandlingen av konsultstöd inom ramen för "Informationssäkerhetsprogram 2020" krävs en formell förfrågan till Combitech för att uppfylla laglighetskravet.

Informationssäkerhetsprogram 2020

Kommuner i Västra Götaland kan under 2018-2020 delta i Informationssäkerhetsprogram 2020. Genom programmet får kommunen bland annat hjälp med att identifiera och klassificera skyddsvärd information. Syftet är bland annat att lägga grunden för utveckling av nya e-tjänster och skapa bättre förutsättningar för publicering av mer offentlig öppna data.

Kom igång erbjudande till kommuner i Västra Götaland

Övergripande nulägesanalys av er informationssäkerhet

Granskningen genomförs för att verksamheten ska få en uppfattning om vilken säkerhetsnivå som föreligger, vilka åtgärder som behöver vidtas och i vilken prioritetsordning detta bör ske. Granskningen är ett viktigt första instrument för att ta fram innehållet i den fortsatta handlingsplanen inom programmet "Informationssäkerhet 2020" Följande områden kommer att belysas i granskningen:

  • Organisation och styrning av IT-funktionens aktiviteter
  • Utveckling och underhåll av system och applikationer
  • Drift och kontinuitetsplanering
  • Informationssäkerhet inklusive behörighets- och säkerhetsadministration

Metod

Granskningen kommer att utföras genom granskning, intervjuer med lämpliga personer från IT-avdelningen och checklistor. Begränsad verifiering av material/kontroller genomförs.

Rapportering

Granskningen utmynnar i en kortfattad skriftlig rapport. I den listas identifierade områden där brister identifierats. Prioriterade rekommendationer och förslag på vidare arbete presenteras också.

Förutsättningar

Genomförande av föreslagen uppdragsbeskrivning förutsätter att personer inom IT-verksamheten och övriga verksamheten inom kommunen måste vara tillgängliga för informationsinsamling och intervjuer.

Tidsåtgång

6-8 timmar a 1200 kr

Vill du ha mer information eller beställa en nulägesanalys ta kontakt med:

Combitech: Göran Wiréen, goran.wireen@combitech.se Tfn +46 734187823

Projektledning Informationssäkerhetsprogram 2020:

Valter Lindström, Valter.lindstrom@vgregion.se  Tfn 0708-523336

Senast uppdaterad: 2018-06-29 11:15