Utbildningsdagar informationssäkerhetsprogram 2020

Upplägg 2018

Introduktion 18/1
Block 1 6-7/2
Block 2 10-11/4
Block 3 12-13/6
Block 4 28-29/8
Block 5 16-17/10
Block 6 4-5/12
Avslut 22/1 2019

Upplägg 2019

Introduktion 23/1
Block 1 5-6/2
Block 2 9-10/4
Block 3 11-12/6
Block 4 27-28/8
Block 5 22-23/10
Block 6 3-4/12
Avslut 21/1 2020

Upplägg 2020

Introduktion 22/1
Block 1 4-5/2
Block 2 7-8/4
Block 3 9-10/6
BLock 4 25-26/8
Block 5 13-14/10
Bock 6 1-2/12
Avslut 19/1

Senast uppdaterad: 2018-11-28 11:07