Nyhetsbrev från digitaliseringsrådet

Nyhetsbrevet sammanfattar de aktiviteter som samordnas och drivs genom digitaliseringsrådet. Nyhetsbrevet kommer ut cirka fyra gånger per år. 

Huvudsakliga målgrupper är förtroendevalda, IT- och digitaliseringschefer, IT-samordnare, verksamhetsutvecklare och digitaliseringsstrateger. Kort sagt alla som är intresserade av vad som händer när det gäller digitalisering i offentlig sektor i Västra Götaland.

Anmälan nyhetsbrev

Anmäl dig på digitaliseringsrådets nyhetsbrev.


Du måste ange e-postadressen
Senast uppdaterad: 2019-03-19 16:43